Month: October 2018

Siapakah Muhammad bin al-Tahir bin Asyur ??

Syeikh Muhammad bin al-Tohir bin Asyur Ibnu ‘Asyur ialah  Muhammad Tahir bin Muhammmad. Beliau dilahirkan pada tahun 1879 dari sebuah keluarga ilmuan yang berasal dari Andalus. Ibnu Asyur meninggal dunia pada tahun  1973 di tanah tumpah darahnya Tunisia. Keluarga Asyur terkenal sebagai keluarga beragama juga para ilmuan yang dikenali ramai. Bapa Ibn ‘Asyur adalah seorang pakar …

Siapakah Muhammad bin al-Tahir bin Asyur ?? BACA LAGI »

Siri 5 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Istimdad Ilmu Tafsir Dalam muqaddimah kedua, Ibnu Asyur menyatakan bahawa istimdad tafsir Al-Quran ialah: 1- Bahasa Arab. Ini kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa tersebut. Bahasa Arab yang dimaksudkan ialah Bahasa Arab sewaktu Al-Quran diturunkan. Pengetahuan bahasa itu pula boleh berlaku dalam dua bentuk, sama ada secara semulajadi bagi mereka yang hidup dalam masyarakat itu atau …

Siri 5 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur BACA LAGI »

Siri 4 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Hakikat Ilmu Tafsir dan Hubungannya dengan Ilmu Ta’wil Ibnu Asyur menulis sepuluh muqaddimah bagi kitab tafsirnya ini. Di dalam mukadimah pertama Ibnu Asyur membincangkan dua isu yang menjadi perbincangan ulama’ tafsir. Isu-isu yang dimaksudkan tersebut ialah: 1- Apakah ilmu tafsir, ilmu yang berdiri dengan sendiri? Setelah membawa berbagai pandangan Ibnu Asyur telah menyokong pandangan Imam …

Siri 4 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur BACA LAGI »

Siri 3 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Maqasid al-Quran Ibnu Asyur menjelaskan bahawa objektif dan maqasid al-Quran sangat luas dan tersirat di dalam ayat-ayatnya yang mengandungi pelbagai subjek sama ada hukum-hakam, adab, kisah-kisah tauladan dan sebagainya. Mengikut pandangan Ibnu Asyur para ulama’ terdahulu kurang memberikan perhatian terhadap kupasan Al-Quran dari sudut ilmu balaghah, oleh itu beliau bertekad agar kitab karangan beliau ini …

Siri 3 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur BACA LAGI »

Siri 2 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ibnu Asyur dan Penulisan Ulama’ Silam Ibnu Asyur mengatakan bahawa walaupun terdapat banyak kitab tafsir telah ditulis disepanjang perjalanan ilmu Islam. Namun demikian, kebanyakan kitab-kitab tersebut hanya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah diberitahu oleh para ulama’ terdahulu. Kitab-kitab tersebut hanya bersifat mengumpul berbagai pandangan atau membuat ringkasan terhadap pandangan yang pelbagai. Tidak kurang pula …

Siri 2 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur BACA LAGI »

Siri 1 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Tamhid Setelah memuji Allah dan berselawat terhadap Rasul s.a.w Ibnu Asyur telah memuji para pentafsir yang telah menghasilkan penerangan terhadap kitab Allah yang suci. Seterusnya beliau menyatakan bahawa keinginan beliau untuk menghasilkan sebuah kitab tafsir telah lama tersemat disanubari . Keinginan ini timbul hasil daripada pembacaan beliau terhadap kitab al-Quran dan hasil penulisan para ulama …

Siri 1 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur BACA LAGI »