Tadabur Wahyu Siri 9

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Perbincangan Isu Tafsir Bi al-Ma’thur dan Tafsir Bi al-Ra’yi.

Meskipun Ibnu Asyur menerima tafsiran Al-Quran berdasarkan kepada ra’yi, namun apa yang dimaksudkan oleh beliau itu ialah tafsiran yang berlandaskan kepada sumber-sumber yang benar.

Dengan itu Ibnu Asyur menolak tafsiran yang berdasarkan kepada hawa nafsu dan tidak merujuk kepada penggunaan Bahasa Arab yang betul serta landasan-landasan tafsir yang lain.

Beliau menolak dengan keras tafsir batiniah dan memberikan contoh terhadap tafsir-tafsir tersebut yang telah dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab serta taksub terhadap aliran tertentu.

Bersambung…

Ustaz Rosli

11 Muharram 1440
21 September 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *