Siri 15 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ibnu Asyur Menolak Pandangan Imam Syatibi

Di dalam muqaddimah keempat, Ibnu Asyur menolak pandangan al-Syatibi yang tidak menerima adanya hubungan antara Al-Quran dengan ilmu-ilmu kemanusiaan khususnya yang lahir selepas zaman penurunan wahyu.

Ibnu Asyur menolak pandangan tersebut dengan memberikan enam hujah:

1- Pandangan al-Shatibi itu seolah-olah menafikan pertukaran situasi orang-orang Arab dari suasana awal mereka yang tidak memiliki ilmu-ilmu lain kepada keadaan mereka yang bertamadun dan berilmu. Ibnu Asyur menolak pandangan ini dengan membawa hujah dari ayat 49 surah Hud.

2- Maqasid Al-Quran itu sendiri berupa dakwah untuk sepanjang zaman. Oleh itu Al-Quran mestilah mengandungi atau berupaya untuk difahami berdasarkan ilmu-ilmu umat selepasnya.

3- Golongan salaf bahkan al-Syatibi sendiri mengatakan bahawa Al-Quran tidak akan berhenti menunjukkan keajaiban dan mukjizatnya. Keadaan ini tidak akan tercapai jika sekiranya Al-Quran hanya memiliki ilmu umat di zaman ianya diturunkan sahaja.

bersambung…

Ustaz Rosli
18 Muharram 1440
28 September 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *