Month: November 2018

Siri 15 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ibnu Asyur Menolak Pandangan Imam Syatibi Di dalam muqaddimah keempat, Ibnu Asyur menolak pandangan al-Syatibi yang tidak menerima adanya hubungan antara Al-Quran dengan ilmu-ilmu kemanusiaan khususnya yang lahir selepas zaman penurunan wahyu. Ibnu Asyur menolak pandangan tersebut dengan memberikan enam hujah: 1- Pandangan al-Shatibi itu seolah-olah menafikan pertukaran situasi orang-orang Arab dari suasana awal mereka …

Siri 15 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur BACA LAGI »

Ucapan Setiausaha Agung Persatuan Ulama Islam Sedunia Dr Ali Qurrah Daghi

Setiausaha Agung Persatuan Ulama Islam Sedunia Dr Ali Qurrah Daghi dalam ucapannya di pembukaan muktamar ke 5 di Turki semalam (4 Nov 2018) menyeru umat Islam terhadap 6 perkara penting : 1- mengajak umat Islam untuk mempraktikkan al-quran dan hadis dengan kefahaman yang benar berdasarkan kepada maqasid syariah dan penggunaan yang seimbang antara akal dan …

Ucapan Setiausaha Agung Persatuan Ulama Islam Sedunia Dr Ali Qurrah Daghi BACA LAGI »

Tadabur Wahyu Siri 10

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur Pendirian Ibnu Asyur Terhadap Tafsir Batini dan Tafsir Isyari Ibnu Asyur menolak tafsiran yang berdasarkan kepada hawa nafsu dan tidak merujuk kepada tabiat bahasa serta landasan-landasan tafsir yang lain. Beliau menolak dengan keras tafsir batini dan memberikan contoh terhadap tafsir-tafsir tersebut yang telah dilakukan oleh …

Tadabur Wahyu Siri 10 BACA LAGI »

Tadabur Wahyu Siri 9

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur Perbincangan Isu Tafsir Bi al-Ma’thur dan Tafsir Bi al-Ra’yi. Meskipun Ibnu Asyur menerima tafsiran Al-Quran berdasarkan kepada ra’yi, namun apa yang dimaksudkan oleh beliau itu ialah tafsiran yang berlandaskan kepada sumber-sumber yang benar. Dengan itu Ibnu Asyur menolak tafsiran yang berdasarkan kepada hawa nafsu dan …

Tadabur Wahyu Siri 9 BACA LAGI »

Tadabur Wahyu Siri 8

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur Perbincangan Isu Tafsir Bi al-Ma’thur dan Tafsir Bi al-Ra’yi. Dalam menjawab kekeliruan berkenaan hadis-hadis dan athar yang melarang daripada mentafsirkan Al-Quran menggunakan akal pula, Ibnu Asyur telah menyediakan lima jawapan terhadap kekeliruan itu sambungan daripada siri 7.. 3- Cenderung kepada aliran dan mazhab tertentu lalu …

Tadabur Wahyu Siri 8 BACA LAGI »

Siri 8 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Perbincangan Isu Tafsir Bi al-Ma’thur dan Tafsir Bi al-Ra’yi. Dalam menjawab kekeliruan berkenaan hadis-hadis dan athar yang melarang daripada mentafsirkan Al-Quran menggunakan akal pula, Ibnu Asyur telah menyediakan lima jawapan terhadap kekeliruan itu (sambungan daripada siri 7) 3- Cenderung kepada aliran dan mazhab tertentu lalu melakukan takwilan terhadap ayat tanpa melihat kepada maknanya yang sebenar. …

Siri 8 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur BACA LAGI »

Siri 7 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Perbincangan Isu Tafsir Bi al-Ma’thur dan Tafsir Bi al-Ra’yi. Bagi menguatkan hujah beliau, Ibnu Asyur menyatakan bahawa hukum-hukum syariat yang telah dikeluarkan oleh ulama’ dalam tiga kurun pertama hijrah adalah merupakan hasil tafsiran mereka sendiri terhadap Al-Quran. Tafsiran yang dihasilkan itu tidak pernah lagi dilakukan oleh ulama pada generasi terdahulu. Dalam menjawab kekeliruan berkenaan hadis-hadis …

Siri 7 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur BACA LAGI »

Siri 6 Ringkasan & Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Perbincangan Isu Tafsir Bi al-Ma’thur dan Tafsir Bi al-Ra’yi. Ibnu Asyur menjelaskan bahawa banyak sekali tafsir yang telah dihasilkan tidak bersandar kepada tafsir bi al-Ma’thur sama ada sandaran kepada Nabi SAW atau para sahabat. Sebaliknya tafsir-tafsir itu telah dikeluarkan berdasarkan kepada ilmu-ilmu yang menjadi sandaran terhadap tafsir Al-Quran. Persoalannya ialah di sana terdapat hadis-hadis yang …

Siri 6 Ringkasan & Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur BACA LAGI »