BIODATA

Dr Rosli Mokhtar, dilahirkan di Kampung Pusu Tinggi, Jerteh, Terengganu pada tahun 1969.

Pensyarah Fakulti Syariah Undang-undang Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

Berkelulusan:

  • PhD Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 2019.
  • MBA (Muamalat) Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) 2011.
  • Master (Maqasid Syariah) Universiti Muhammad V, Morocco. 1999.
  • Bechlor Universiti  Muhamad V, Morocco. 1994.
  • Sek. Men. Sultan Zainal Abidin, Batu Burok, Kuala Terengganu 1988.
  • Sek. Men. Agama Ittifakiah, Jerteh dari tahun 1984.
  • Sekolah Kebangsaan Pusat Jerteh. 1981.

Antara buku yang telah dihasilkan:-
1. Maqasid Al-Syariah – Hikmah Di Sebalik Pensyariatan.
2. Sejarah Perkembangan Hadis.
3. Ilmu Al Jarh Wa Al Ta’dil.
4. Undang-Undang Jenayah Islam.
5. Kerajaan Islam Sepanyol.
6- Kesederhanaan Dalam Islam.
7. Syura Dan Demokrasi.
8. Asas-Asas Berdakwah Ke Jalan Allah.
9. Iman Dan Manusia.
10. Islam Agama Wasatiy.
11. Islam Dan Keganasan.
12. Madkhal Ila Ilmi Maqasid Al-Syariah.
13. Risalah Abi Daud Ila Ahli Makkah Dirasah Wa Tahlil.
14. Ta’lil Ahkam Inda Ibni Qudamah.
15. Kontrak Derivertif Dari Perspektif Islam.