Bagaimana berhubung dengan khazanah ilmu silam??

Khazanah ilmu silam merupakan gedung yang penuh dengan timbunan garapan ilmu yang kita warisi dari generasi terdahulu, generasi yang telah melakukan tugas mereka menggali, memproses dan mengeluarkan hasil bahkan telah memasarkan produk mereka untuk dimanfaatkan oleh ramai manusia.

Terdapat tiga aliran utama yang boleh dilihat dengan jelas bila berbincang tentang bagaimana berhubung dengan khazanah silam.
1- Aliran yang menerima bulat-bulat apa yang tingggalkan oleh orang terdahulu, mereka terdiri dari pengkagum khazanah silam yang sebenarnya mewarnai keiklasan dengan ketaksuban. Kagum dengan juhud sabiqin yang sememangnya hebat, tetapi tidak berakhlak dengan akhlak mereka yang kritis, berlapang dada dan mauduiyyah.
2-Aliran yang menolak apa sahaja yang ditinggalkan oleh sarjana terdahulu dengan meletakkan seribu satu macam alasan, yang penting bagi mereka pencarian ilmu silam berada pada landasan yang kabur dan penuh dengan dhabab. Jika aliran pertama terjelma dalam taksub yang dilingkari dengan sesuatu kumpulan, seringkali pula sifat kedua berlaku kepada orang yang sama, tetapi ketika mereka berinteraksi di luar kelompok mereka. Ini bermakna penolakan mutlak akan berlaku kepada setiap kumpulan yang bukan dari aliran mereka. Pada ketika itu fokus bukan lagi pada kajian dan kebenaran tetapi yang mahu dinobatkan ialah aliran, kumpulan dan mungkin individu tertentu sahaja.
3-Aliran ke tiga ialah aliran yang menceduk di sana sini, melompat dari satu madrasah ke satu madrasah, tanpa mengetahui selok belok ilmu dan keserasian hujah, terbang dalam jubah ijtihad dan tajdid, tetapi sangat miskin dari sudut metod. Acap kali juga terdengar bisikan kalimah ‘maslahah’, ‘talfiq’, ‘masyaqqah’ dialunkan dalam alunan syahdu penuh simpati.
Bagi seorang penuntut di bidang pengajian yang sedang melangkah setapak demi setapak kearah istqlaliah, melihat khazanah dengan jiwa yang lapang adalah syarat terpenting. Sedar bahawa umat Islam telah melalui putaran hukum alam yang sama dengan umat-umat yang lain, oleh itu mereka berusaha sebagaimana berusahanya umat lain, mereka mengkaji, menyelidik, berfikir dan akhirnya mereka membuat keputusan yang bersifat kemanusiaan.
Sedar bahawa khazanah ilmu silam bukanlah maksum (terpelihara) dari kesilapan dan kekurangan sebagaimana maksumnya al-Quran. Contoh yang mudah ialah membaca tafsir Ibnu Katsir bukan bermakna anda membaca al-Quran. Kerana kitab al-Quran datangnya dari Allah sementara seluruh kitab tafsir adalah usaha kemanusiaan yang berdepan dengan kemungkinan benar dan salah.
Membaca kitab Ihya’ Ulumiddin oleh al-Ghazali contohnya mestilah dengan roh membaca hasil kerja seorang manusia. Oleh itu seorang penuntut perlu mengkajinya dengan dada yang lapang dan hati yang terbuka.
Bahkan umat Islam silam pernah menyaksikan kelahiran pereka-pereka hadis palsu, penyebar-penyebar berita bohong dan fatwa-fatwa bersifat kepentingan diri yang bertujuan mendapat habuan dunia. Khazanah Islam silam juga menyimpan karangan dan hasil kerja orang-orang seumpama ini. Hasil kerja mereka juga menyusup masuk kedalam karangan-karangan orang-orang yang ikhlas tetapi lemah penilaiannya.
Perjalanan umat Islam silam juga telah menemui sifat taksub, ego, kepentingan diri, sathiyyah, dengki, terpegung dengan pemikiran asing, saki baki agama asal dan berbagai sifat kemanusiaan lain. Jika tidak rahmat Allah kepada umat ini, sudah tentu nasib mereka sama dengan umat-umat terdahulu.
Ada orang tidak sedar dengan bagaimana terpengaruhnya sebahagian umat Islam silam dengan pemikiran Greek, apabila mereka ingin memartabatkan ‘ilmu islam’ mereka mengambil apa sahaja yang dikataka oleh sarjana terdahulu asalkan mereka Islam sedangkan ada dikalangan sarjana tersebut menceduk dari pemikiran Greek.
Hasil dari kefahaman ini, seorang sarjana akan mengupas perdebatan ulamak silam dan polemik yang mereka lalui sebagai polemik kemanusiaan yang didasari oleh keimanan kepada agama tetapi tidak terlepas dari sifat kemanusiaan. Isu-isu jidal, mazhab, pertikaian hukum dan perbalahan politik semuanya berlaku dalam usaha mereka menghayati agama Allah dalam kontek seorang manusia biasa. Pengalaman mereka sangat berguna kepada kita sebagai panduan tetapi sana ada panduan tertinggi yang sentiasa menjadi teras dan mabadi’
Apa yang saya ingin tekankan di sini ialah pembinaan metod yang baik. Mengetahui bahawa zaman penurunan wahyu adalah zaman paling agung yang perlu dikenal pasti cara dan selok belok mereka menganalisis dan menggarap sehingga para sahabat yang agung mampu menerima kepelbagaian kerana mereka sedar kepelbagaian itu berada dalang rung yang dibenarkan dan datangnya dari mereka yang berkeahlian!!!!
Pandangan anda dihargai

Bagaimana berhubung dengan hadis?

Satu lagi keperluan penting ialah hadis nabi s.a.w. Memahami dengan betul kehidupan nabi s.a.w. dan meseg yang mahu disampaikan oleh baginda akan memberi kesan mendalam terhadap cara berfikir seorang sarjana.

Metod sarjana ketika berhubung dengan hadis akan menentukan apakah hadis yang merupakah ‘bahan mentah’ yang diproses oleh seseorang sarjana akan mampu diadun sebaik mungkin dengan berbagai ramuan mampu menghasilkan produk yang baik.
Perjuangan seorang sarjana ketika berdepan dengan hadis lebih panjang berbanding perjuangannya ketika berdepan dengan sumber al-Quran. Sarjana dalam segala bidang pengajian ilmu Islam perlu meyedari tentang perbincangan paling basik tentang hadis iaitu kesahihan, kedaifan dan simpang siur antara keduanya sampailah bagaimana hadis dianggap maudu’ atau hasan atau sahih.
Satu tanggapan yang salah ialah bila menjadikan pelajar pendidikan Islam bidang hadis sahaja yang diajar dengan subjek ulmu hadis, sementara bakal sarjana dalam bidang-bidang dakwah dan lain-lain sering dianggap kurang perlu mengetahui dengan lebih mendalam tentang ulmu hadis. Akhibat yang dialami sebenarnya sama buruknya, samada mereka dibidang hadis atau dakwah atau syariah.
Dalam satu situasi pula, seorang yang mengetahui tentang darjat hadis telah dengan berani menerjah masuk ke medan syariah contohnya lalu menggunakan hadis-hadis itu dengan hanya berbekalkan pengetahuannya bahawa hadis itu sahih.
Lihat kembali metod berhubung dengan al-Quran, jika al-Quran perlu difahami dengan cara yang betul, maka hadis juga sedemikian rupa. Pengetahuan terhadap status hanyalah salah satu keperluan sarjana untuk selepas itu menganalisis dengan pengetahuannya tentang penggunaan bahasa, skop sunnah dan berbagai sudut yang mungkin jauh lebih kompleks dari hanya sekadar mengetahui status hadis.
Antara perkara terpenting yang sentiasa perlu diberikan perhatian ialah hadis perlulah difahami mengikut roh al-quran. Ini kerana beberapa faktor antaranya kerana riwayat hadis mejoritinya pada tahap ahad, kebanyakan hadis diriwayatkan secara maknanya bukan dengan lafaznya.
Sebelum mengakhiri tulisan hari ini saya cadangkan pelajar pengajian Islam membaca buku Dr Yusof al-Qaradawi bertajuk: Bagaimana berhubung dengan Sunnah . Buku seperti ini boleh dijadikan panduan awal tentang cara berhubung dengan sunnah.

Memahami al-Quran Bagi Seorang Sarjana

Bagi seorang Sarjana tuntutan untuk memahami al-Quran jauh lebih mencabar dari individu biasa. Ini kerana kebanyakan menyangka al-Quran difahami dengan hanya memahami bahasa Arab dan tidak kurang juga yang menyangka sudah sangat hebat bila mereka merujuk kepada terjemahan al-Quran. Walau apa pun itu hanyalah tanggapan orang awam.

Bagi persiapan memahami al-Quran pada tahap yang sepatutnya difahami oleh seorang sarjana, penuntut pengajian Islam mestilah mempunyai kefahaman yang jitu tentang ayat yang berbentuk kulli dan manakah pula yang berbentuk juzie.
Perlu sekali mempunyai pendirian dalam permasalahan hakikat dan majaz. Dengan metod yang mantap, barulah kefahaman terhadap al-Quran akan sekata dan tidak berlawanan dalam satu situasi yang sama.
Salah satu isu kefahaman al-Quran yang banyak dipersoalkan oleh ulamak ialah Teori nasikh mansuh dalam al-Quran, kesemua isu-isu sebegini hendaklah dilalui dan diteliti dalam pencarian ilmu, barulah penuntut dibidang pengajian Islam berbeza dari seorang yang mendengar ceramah di masjid atau penonton rancangan agama di TV.
Banyak lagi isu-isu teras yang menuntut seorang sarjana betul-betul mahir dan dianggap memahaminya sebagai memahami al-quran seperti isu Qatie dan Zanni. Maqasid al-Asliyah dan Tabaiyah dll.
Pandangan anda dihargai

3 Keperluan Utama Sarjana Pengajian Islam

Seorang sarjana dalam bidang Pengajian Islam mestilah mempunyai metod yang kuat dalam tiga perkara:

1- Bagaimana dia berhubung dengan al-Quran
2- Bagaimana dia berhubung dengan hadis
3- Bagaimana dia berhubung dengan timbunan peninggalan ilmu Islam silam.
Menajamkan pengetahuan dalam ketiga-tiga keperluan di atas perlu dilakukan semenjak masih diperingkat BA lagi, barulah akhirnya kefahaman yang benar hasil dari metod yang jelas dapat memberikan kekuatan kepada seseorang sarjana merumuskan hasil pemerhatiannya untuk dijadikan satu produk yang bersesuaian dengan keperluan zaman.
Pandangan anda dihargai

Asas Kefahaman Islam (20)

Kafir-mengakafir wujud dalam masyarakat kita?
Semalam saya telah menerima kunjungan daripada beberapa orang sahabat, kami berbincang dan masing-masing mengutarakan topik yang rancak dibincangkan. Maklumlah lama tak berjumpa. Ada sahabat yang dah lebih kurang 15 tahun tak bertemu. Dalam pada kami bercakap dan berbincang tu, saya sempat melontarkan persoalan apakah perlu saya mengulas isu yang sedang dimainkan oleh media sekarang ini. Iaitu isu TG Nik Aziz yang mengatakan perjuangannya sama dengan perjuangan nabi Musa menentang Firaun. Berikut kenyataan itu pihak Umno telah membuat laporan polis. Kenyataan terbaru TG Nik Aziz ialah kata-katanya hanyalah perumpamaan. Apakah polemik ini merupakan contoh bagi polemik kafir mengkafir?
Pandangan anda dihargai

Asas Kefahaman Islam (19)

Polemik Keempat: Kafir-mengkafir

Polemik kafir mengkafir juga satu yang amat penting untuk difahami. Memahami polemik ini dengan baik banyak membantu menyelesaikan masalah kefahaman terhadap Islam yang murni. Kadang kala polemik ni panas dan kadang kala pula sejuk. Tenggelam timbul pulak nampaknya tapi perlu diselesaikan.

Ini kerana polemik ini telah menyaksikan banyak pertumpahan darah disepanjang zaman. Khalifah Othman dan Ali dibunuh oleh orang yang mengkafirkan mereka. Mereka adalah kumpulan Khawarij yang terdiri daripada orang-orang yang kuat beribadat tetapi jahil dengan batas iman dan kufur.

Sebelum pergi lebih jauh saya nak ringkaskan faktor berlakunya kafir-mengkafir ni kepada beberapa sebab:

1- Perbalahan mazhab

Seringkali pertikaian mazhab dan taksub terhdap aliran tertentu mengakibatkan seseorang mengkafirkan orang Islam yang lain. Oleh itu jngan hairan kalau kita dengar ada orang yang mengkafirkan ulamak tertentu seperti Ibnu Taimiah contohnya. Aliran yang bertentangan mengkafirkan pula Abu Hasan al Ash’ari.

2-Perselisihan Politik

Perselisihan politik juga sering menimbulkan fenomena kafir mengkafir. Kebiasaannya pihak yang menentang pemerintah akan mengkafirkan pemerintah dan tindakan ini timbul bila berlakunya ketidak puas hatian dipihak rakyat dan kezaliman dipihak pemerintah.

3-Semangat Islam Tapi Jahil

Ramai juga orang yang terjerumus dalam suasana ini kerana terlalu semangat untuk mengamalkan Islam. Dalam masa yang sama mereka melihat dosa berleluasa, kemungkaran tidak dicegah.Perasaan hampa dengan suasana ini kadangkala membuatkan mereka melepas geram dengan mengkafirkan orang yang mereka anggap menentang Allah. Ada juga yang menganggap perbuatan tertentu menyebabkan kekufuran sedangkan tidak demikian

4-Terkeliru dengan penggunaan beberapa istilah

Ramai sangat yang keliru dengan penggunaan istilah dalam quran dan hadis seperti perkataan munafik, kufur, syirik. Mereka menyangka semua maknanya kufur yang terkeluar dari islam (saya akan terangkan dalam entry akan datang)

5-Mencari pengaruh dan mengambil kesempatan

Salah satu sebab kafir mengkafir mudah tersebar ialah ramai yang mengambil peluang untuk mendapat pengaruh. Ramai orang awam yang cepat tertarik jika kita mengkafirkan seseorang yang sememangnya tidak disukai oleh mereka. Dengan itu, ramailah orang yang tidak bertanggngjawab menganggap inilah peluang mendapatkan pengaruh dan sokongan.Pandangan anda dihargai


Asas Kefahaman Islam (18)
Nampaknya telah beberapa hari saya tidak update bab ini, hari ni kita sambung lagi perbincangan berkaitan polemik salaf ni.
Dalam entry lepas kita telah tahu bahawa ‘salaf’ bukanlah satu kumpulan manusia yang mempunyai satu pendapat dan tidak pernah berselisihan. Ramai golongan yang mengatakan apa yang dinamakan salaf ialah mereka yang melihat nas syarak mengikut zahirnya sahaja. Ini juga tidak benar kerana dalam zaman salaf, mereka terbahagi kepada dua kumpulan, pertama yang menilai nas dengan zahir dan yang kedua kumpulan melihat nas dengan maqasid dan akal.
Pada pandangan saya, daripada yang banyak-banyak dok bincang pasal salaf ni, saya yakin salaf ialah kumpuln manusia yang memahami nas dengan method yang diterima oleh Islam. Itu sahaja. Tak kira mereka hidup dizaman mana. Ini kerana Islam bukan milik orang tertentu, zaman tertentu dan kaum tertentu. Itu jika di lihat dari sudut metod. Jika dilihatdari sudut masa maka salaf ialah satu jangkamasa yang telah berlalu dan dipenuhi dengan segala kebaikan dan keistimewaan
Yang dimaksudkan dengan method yang diterima ialah:
1-Menggunakan nas yang diterima sahaja. Apa itu nas yang diterima? Maksudnya alquran dan hadis sahih. Kalau guna hadis dari mimpi, hadis rekaan, firasat maka itu bukan method yang diterima. Itu kumpulan bidah yang disepakati sesatnya.
2-Memahami nas syarak dengan cara yang diterima oleh bahasa arab yang betul.
3-Membentangkan nas itu kepada akal yang waras bagi tujuan aplikasi.
Kumpulan yang menggunakan method ini maka mereka adalah pengikut rasulullah s.a.w. walau dizaman mana mereka hidup. Mereka termasuk dalam kumpulan yang diselamatkan oleh Allah dan umat Muhammad s.a.w.
Adapun kata-kata yang sering mengagungkan pendapat tertentu dan menamakan mereka sahaja salaf dan ahli sunnah wal jamaah adalah timbul daripada nafsu yang berteraskan kepentingan diri. Untuk pengetahuan kita, nafsu orang berilmu ialah ingin meliha orang menerima pendapatnya. Selain itu, ada juga dilihat pihak-pihak yang menggunakan istilah ini untuk menghentam saingan mereka bagi mendapatkan pujian, kedudukan pengaruh. Kita berdoa agar Allah menjauhkan kita dari nafsu ini kerana ianya amat susah untuk dihindari.
Siapa pula Khalaf?

Khalaf ialah orang yang hidup dizaman setelah berlalunya kurun kegemilangan. Berbagai pandangan tentang permulaannya tapi ianya diistilahkan kepada kurun keempat hijarah setelah berlalunya tiga kurun pertama hijrah.
Sebelum menutup perbincangan mengenai polemik ini ingin saya nyatakan bahawa kumpulan yang menamakan diri mereka hari ini sebagai salafi hanyalah salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang bukannya mewakili Islam. Dalam ertikata yang lain mereka hanyalah satu mazhab yang menamakan diri mereka salaf dan bersalahan pendapat dengan aliran ini tidaklah bererti berlawanan dengan sunah nabi bersalahan dengan asas Islam. Apa yang penting ialah memahami islam mengikut metod yang diterima oleh ulamak seperi yang telah dijelaskan.
Pandangan anda dihargaiPandangan anda dihargai


Asas Kefahaman Islam (17)
Dalam entry yang lepas kita, telah mengatakan bahawa salafi bukannya bermaksud satu kumpulan manusia yang tidak langsung berbeza pendapat. Kalau begitu, apakah makna salaf? Siapakah mereka? Apakah salaf masih wujud hingga hari ini? Perlukah kita menjadi seperti mereka? Nampaknya mungkin inilah soalan-soalan yang akan kita tanya pada diri kita.
Soalan-soalan ini bukannya terlalu mudah untuk dijawab. Ini kerana berbagai aliran ada dalam masyarakat Islam, mereka mentafsirkan soalan-soalan ini dalam perspektif masing-masing.Ini kerana istilah salaf telah menjadi satu simbol kebenaran. Apabila ada sesuatu kumpulan yang bersaing, mereka dengan segera mendakwa kamilah salaf, sementara kumulan yang lain bukan salaf.
Untuk mengatakan bahawa persoalan ini adalah terlalu rumit juga rasanya tidak tepat. Insyaallah kita akan bincangkan dalam entry akan datang.
Pandangan anda dihargai
Asas Kefahaman Islam (16)
Hari ini kita sambung lagi penerangan mengenai Polemik Ketiga iaitu Salaf dan Khalaf. Dalam entry yang lepas saya menerangkan dua keadaan yang berbeza antara dua zaman. Kalau kita dah faham dua situasi itu, saya mahu tambahkan sedikit lagi.
Di zaman pemerintahan Abbasiah, berlaku kemasukan penterjemahan karya falsafah Greek kedalam bahasa Arab. Keadaan ini memberikan kesan besar dalam cara berfikir masyarakat ketika itu. Perubahan cara berfikir ini memberi kesan besar dalam menangani sesuatu masaalah dan persoalan termasuklah isu-isu agama.
Sebenarnya, semenjak zaman sahabat lagi, perbezaan pendapat berlaku dalam masyarakat mereka, satu hari, dua orang sahabat keluar bermusafir, bila mereka hendak berwuduk, tiada air. Mereka berdua pun bertayamum, setelah selesai solat hujan pun turun. Seorang sahabat berpendapat dia tidak perlu mengulangi solat kerana dia telah sembahyang dengan bertayamum ketika air tiada. Seorang lagi mengulangi solatnya kerana menganggap waktu masih ada.
Ijtihad mereka diberitahu kepada nabi dan nabi mengakui kedua-dua ijtihad tersebut. Apa yang saya ingin sampaikan ialah walaupun generasi sahabat adalah generasi salaf, perselisihan pendapat juga berlaku. Begitu juga dengan permasaalahan lain, banyak lagi.
Oleh yang demikian generasi salaf bukanlah bermaksud generasi yang serupa pendapat dan ijtihad mereka.Generasi salaf di ambil dari perkataan nabi sebaik-baik kurun adalah kurunku dan kurun yang mengikutinya dan yang selepas dengannya.
Mengapa perbincangan salaf dan khalaf ini penting?
bersambung……
Pandangan anda dihargai

Asas Kefahaman Islam (15)

Polemik Ketiga: Salaf dan Kalaf
Antara polemik yang menjadi perbincangan di sepanjang sejarah umat Islam ialah Salaf dan Khalaf. Perselisihan ini kadangkalanya biasa dan kadangkala pula menjadi sengit. Untuk itu, perlu kita tahu apakah perkara sebenar di sebalik polemik ini. Sebelum kita membincangkan isu ini eloklah kiranya kita melihat dua situasi yang berbeza.
Pertama: Generasi sahabat hidup bersama nabi s.a.w mereka pula berbahasa Arab. Selain itu Allah telah menyediakan mereka dengan sifat-sifat yang begitu positif sebelum mereka masuk Islam lagi. Contohnya mereka mempunyai pengorbanan yang tinggi, kebernian, keikhlasan dan banyak lagi sifat mulia. Oleh itu pemikiran mereka juga amat hebat.
Kedua: Generasi yang datang selepas mereka telah kehilangan beberapa ciri kehebatan dan keistimewaan itu tadi. Contohnya mereka tidak dapat melihat sendiri perlakuan nabi dengan mata mereka. Mereka tidak lagi menguasai bahasa Arab seperti generasi sahabat. Kehidupan mereka juga banyak yang berubah lantaran perluasan kuasa Islam di seluruh pelusuk dunia.
Keadaan yang dinyatakan tadi telah memeri kesan terhadap pemikiran golongan terkemudian. bersambung…
Pandangan anda dihargai