Sistem Politik Madinah Selepas Rasulullah s.a.w. (Siri 2)

= Perkumpulan Di Saqifah Bani Saidah

🌸 Selepas seketika kematian nabi, umat Islam berada dalam keadaan panik. Sebelum ini kepimpinan mereka berada pada Rasullulah s.a.w, Baginda membuat keputusan terhadap sebarang peristiwa penting yang berlaku.

🌸 Namun demikian kematian Baginda s.a.w. yang tidak di sertakan dengan calon pengganti membuatkan umat Islam pada ketika itu dalam keadaan tertanya-tanya siapakah yang bakal menjadi pengganti.

🌸 Keadaan ini membawa kepada berkumpulnya para sahabat di satu tempat bernama Saqifah Bani Saidah. Perkumpulan ini kelihatan berlaku secara tergopoh gapah. Pada mulanya Abu Bakar Umar dan beberapa orang sahabat lain sibuk menyelenggarakan jenazah Nabi s.a.w.

🌸 Apabila mereka mendapat tahu bahawa kaum Ansar sedang berbincang mencari pengganti nabi, maka mereka pun segera ke sana. Begitu juga dengan Abu Ubaidah al-Jarah.

🌸 Saqifah Bani Saidah merupakan tempat biasa bagi masyarakat Madinah berbincang dalam perkara yang melibatkan urusan mereka. Namun demikian pada kali ini mereka berbincang berkaitan mencari pengganti nabi. Dalam perbincangan ini pandangan umat Islam telah berbeza.

🌸 Terdapat tiga pandangan yang diajukan oleh para sahabat dalam mesyuarat tersebut:

1- orang yang berhak untuk menggantikan kepimpinan Rasulullah s.a.w ialah kaum Ansar. Ini kerana merekalah orang yang bertanggungjawab membantu nabi ketika Baginda masih belum mempunyai kekuatan, mereka juga adalah penduduk asal Madinah.

2- Orang yang paling berhak menggantikan Nabi mestilah Dari kaum muhajirin kerana merekalah orang yang pertama beriman dan memperjuangkan risalah yang dibawa oleh nabi. Pandangan ini datang dari Abu Bakar dan beliau menjelaskan bahawa beliau pernah mendengar nabi berkata bahawa pemimpin orang Arab adalah dari Quraish. Dan pandangan ini disokong oleh Saad Bin Ubadah.

3- Hubaib bin Munzir pula mencadangkan agar dilantik dua orang pemimpin, seorang di kalangan Ansar dan seorang lagi di kalangan Muhajirin. Namun demikian pandangan ini tidak mendapat sambutan para sahabat yang lain. (Ibnu Hisyam)

= Pelantikan Abu Bakar Sebagai Khalifah

Perbincangan di Saqifah Bani Sa’idah telah membawa keputusan kepimpinan umat Islam diserahkan kepada Abu Bakar.

Umar Al-Khattab menyifatkan Abu Bakar sebagai Muhajirin terbaik, satu-satunya orang yang bersama Baginda dalam Hijrah, imam yang menggantikan Baginda dalam solat, dan solat adalah ibadat yang paling mulia dalam Islam.

Dengan kata-kata itu, Umar seterusnya memberikan bai’ah kepada Abu Bakar, diikuti dengan Osman bin Affan dan Abu Ubaidah al-Jarrah. Tindakan mereka itu membuatkan seluruh yang hadir berbaiah kepada Abu Bakar.

Pada hari berikutnya umat Islam telah berbaiah dengan Abu Bakar di masjid secara beramai-ramai. Bai’ah terhadap beliau pada kali ini lebih bersifat persetujuan umum rakyat. Sementara bai’ah terhadap beliau di Saqifah Bani Saidah lebih bersifat persetujuan dari kalangan ahli-ahli syura.

Perlantikan yang disertakan dengan persetujuan kaum muslimin seluruhnya telah membuatkan negara Madinah terselamat dari pertikaian dalam mendapatkan pengganti kepimpinan Nabi s.a.w.

bersambung…

Sistem Politik Madinah Selepas Rasulullah s.a.w. (Siri 1)

🌸 Rasulullah tidak pernah melantik pengganti baginda secara spesifik. Dalam masa yang sama nabi juga tidak menentukan sebarang cara perlantikan yang perlu diikuti. Apa yang dibuat oleh Nabi s.a.w.  ialah memberikan kaedah umum yang perlu dipatuhi oleh pemerintah dalam mentadbir umat Islam.

🌸 al-Quran yang menjadi asas pertama ajaran Islam juga bersifat demikian, ia hanya menyatakan kaedah-kaedah umum sahaja.

🌸 Keadaan ini sesuai dengan sifat Islam dalam pensyariatannya kerana sifat ini bukan sahaja wujud dalam persoalan politik tetapi sememangnya Islam menyampaikan ajarannya dalam bentuk yang umum dalam perkara-perkara keduniaan atau kehidupan.

🌸Jika kita andaikan Nabi memberikan contoh-contoh perlaksanaan pentadbiran negara dalam Islam, nescaya perlaksanaan itu hanya akan mampu bertahan untuk beberapa generasi selepas baginda sahaja. Adapun untuk generasi seterusnya, sudah tentu memerlukan kepada pengubahsuaian atau perubahan dalam pelaksanaan tersebut.

🌸Ini Kerana sifat kehidupan manusia yang sentiasa berubah. Tambahan pula jika dilihat dari sudut perkembangan Islam di seluruh pelusuk dunia, maka keperluan untuk berubah itu lebih perlu berlaku dalam jangka masa yang lebih pendek.

🌸 Dengan itu adalah mustahil untuk ditentukan secara terperinci pelaksanaan terhadap pentadbiran yang dikehendaki oleh Islam.

🌸 Atas faktor itu baginda s.a.w. meninggalkan perincian perlaksanaan pentadbiran negara kepada kebijaksanaan umat Islam.

🌸 Apa yang ditinggalkan oleh Baginda s.a.w. hanyalah kaedah asas serta nilai-nilai yang merupakan dasar terpenting sebagai panduan kepada umat Islam.

🌸 Nabi s.a.w. juga  tidak menentukan pengganti Baginda. Sebahagian pengkaji beranggapan bahawa tindakan Nabi yang tidak menamakan pengganti beliau adalah mengikut amalan kabilah Arab yang ada pada ketika itu.

🌸 Pengamalan kabilah-kabilah Arab zaman tersebut ialah seseorang ketua kabilah itu akan dipilih oleh ahli-ahli kabilah selepas kematian ketua mereka.

🌸 Pada hakikatnya tanggapan nabi s.a.w. mengikut amalan kabilah Arab adalah tidak tepat. Ini kerana terdapat beberapa kabilah Arab sendiri yang telah mengamalkan sistem beraja.

🌸 Malahan ada juga kabilah-kabilah yang mengamalkan sistem pewarisan kuasa kepada keturunan. Dalam masa yang sama ada pula kabilah yang tidak mempunyai sistem pemilihan tertentu dan setiap kali berlakunya kekosongan ketua kabilah maka persaingan akan berlaku dikalangan ahli kabilah. Situasi ini seringkali  pula membawa kepada pertikaian bersenjata.

🌸Pada hakikatnya, tindakan Nabi s.a.w. itu adalah bertujuan untuk memberi ruang kepada berlakunya pemilihan dari kalangan umat Islam. Tidak ada sebarang petunjuk yang menggambarkan siapakah yang berhak mengganti baginda. Tindakan nabi s.a.w. adalah untuk mengembalikan hak pemilihan pemimpin kepada Ummah. Merekalah yang berhak untuk menentukan siapakah yang layak untuk menerajui kepimimpinan masyarakat.

🌸 Keadaan ini adalah tidak sama dengan kepimpinan Nabi s.a.w. kerana Baginda menerajui kepimpinan berdasarkan kepada ketentuan dari Allah s.w.t bukan dari pemilihan manusia. Ada pun pemimpin yang datang selepas Baginda maka yang berhak untuk memilih mereka ialah ummah atau rakyat itu sendiri.