Tadabur Wahyu Siri 40

*Surah al-Fatihah*

*3.0 Hadis berkaitan dengan surah al-Fatihah*

Hadis Qudsi riwayat Muslim merakamkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda bahawa Allah telah berfirman: “Aku telah membahagikan al-Fatihah kepada dua bahagian, separuhnya untuk-Ku dan separuh lagi untuk hamba-Ku dan untuk hamba-Ku apa sahaja yang dipohonkan kepada-Ku,” apabila hamba-Ku berkata: (alhamdulillahirabbil’alamin) Allah menjawab: “Hamba-Ku telah memuji-Ku” apabila hamba itu berkata: (arrahmanirrahim) Allah menjawab: Hamba-Ku telah memberi sanjungan kepada-Ku:” apabila hamba itu berkata: (malikiyaumiddin) Allah menjawab: “Hamba-Ku telah mengagungkan-Ku dan apabila hamba itu berkata: (iyakana’buduwaiya kanasta’in) Allah menjawab: “Ini di antara hamba-Ku dengan Aku dan untuk hamba-Ku apa sahaja yang dipohonkan kepada-Ku,” apabila hamba itu berkata: (ihdinassira tal mustaqim siratallazi naan ‘am ta ‘alaihim ghairil maghdu bi ‘alaihim waladdha lin) Allah menjawab: “Ini untuk hamba-Ku dan untuk hamba-Ku apa sahaja yang dipohonkan kepada-Ku.” (Riwayat Muslim)

Ustaz Rosli 
1 Rabi’ulawal 1440
9 Disember 2018

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yang mahu mendaftar sila klik link ini
http://www.wasap.my/601158935652/TadabburWahyu
πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜€πŸ˜€
Jika bermanfaat sila share

Tadabur Wahyu Siri 39

2.0 Nama & Maqasid Surah al-Fatihah

Mengikut Ibnu Asyur surah ini dinamakan dengan surah al-Fatihah kerana:

2. al-Fatihah bermaksud pembuka ia juga bermaksud permulaan, dinamakan dengan Ummu bermaksud ibu. Ia merujuk kepada kedudukannya yang memulai al-Quran.

2. Dinamakan al-Fatihah atau Ummu al-Kitab juga kerana surah ini mengandungi keseluruhan maqasid atau objektif utama al-Quran.

Maqasid tersebut terdiri daripada tiga perkara:
.
i. pujian terhadap Allah. Hal ini berlaku dengan menyifatkan Allah dengan segala sifat kepujian serta membersihkanNya dari segala sifat kekurangan. Ia disampaikan melalui lafaz ‘Alhmdulillah’.

ii. suruhan dan larangan Allah. Ia dinyatakan melalui lafaz β€˜iyyaka na’budu bermaksud hanya engkau yang kami sembah.

iii. Memberitahu adanya balasan dan ganjaran baik serta amaran azab terhadap pelaku kejahatan.

Maqasid ini diberitahu melalui ungkapan β€˜siratallazina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala dhalin’.

…. jalan orang-orang yg mendapat nikmat dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai…

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
30 Rabiulawwal 1440
8 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik: http://www.wasap.my/60192773619/setuju/ dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

Tadabur Wahyu Siri 38

Surah al-Fatihah

1.0 Pengenalan Surah

Surah al-Fatihah adalah surah yang mempunyai banyak nama. Imam al-Sayuti menyebut lebih 20 nama bagi surah al-Fatihah.

Namun begitu, nama surah ini yang disebut di dalam hadis sahih hanya seperti berikut: al-Fatihah al-Kitab, al-Sabu’ al-Mathani, Ummu al-Quran, Ummu al-Kitab.

Surah al-Fatihah adalah surah Makiyyah iaitu surah yang diturunkan di Mekah sebelum Baginda SAW berhijrah ke Madinah.

Surah al-Fatihah juga diturunkan sebelum difardukan solat lima waktu lagi.

Dengan maklumat ini dapat dibuat kesimpulan bahawa surah al-Fatihah adalah surah yang turun di awal dakwah nabi Muhammad SAW.

Berkaitan dengan bilangan ayat pula, jumhur ulama berpandangan bahawa bilangan ayat bagi surah al-Fatihah adalah 7 ayat kesemuanya.

Ini kerana mereka menganggap Bismillah adalah sebahagian daripada ayat dalam surah al-Fatihah.

Namun demikian, terdapat pula sebahagian ulama yang tidak bersetuju dengan pandangan ini.

Mereka melihat bahawa Bismilah yang ada di awal surah bukannya ayat tetapi hanya pembuka surah sahaja.

Perdebatan antara dua pandangan ini telah melalui tempoh masa yang panjang dan tidak berkesudahan.

Apa yang penting, perlu diingatkan bahawa isu ini bukanlah melibatkan perkara pokok dalam agama.

Oleh itu polemik ini sebaiknya hanya perlu berlaku sebagai aktiviti akademik yang tidak membawa perpecahan di kalangan masyarakat Islam.

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
29 Rabiulawwal 1440
7 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, anda perlu save no 0192773619 dan hantarkan mesej ‘setuju’ dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

Tadabur Wahyu Siri 37

Mengapa Al-Quran Dalam Bahasa Arab

Ramai ulama yang cuba menjawab persoalan ini. Mungkin sekali perbincangan ini seperti remeh dan mudah.

Akan tetapi persoalan ini agak panjang jawapannya. Ini kerana pilihan Allah adalah yang terbaik, paling tepat dan tidak ada gantian lain yang boleh menandinginya.

Persoalan mengapa bahasa Arab ini juga tidak habis disini sahaja. Sebaliknya berkaitan pula dengan persoalan: mengapa orang Arab, di tanah Arab dan mengapa Al-Quran diturunkan pada masa itu.

Semua persoalan ini cuba diselidiki dan jawapannya kesemuanya merujuk kepada kebesaran dan keagungan Allah.

Boleh disimpulkan bahawa rahsia penurunan Al-Quran ini kepada unsur-unsur berikut

1- Keistimewaan bahasa Arab yang tidak terdapat pada bahasa-bahasa lain. Insyaallah akan diterangkan lebih lanjut.

2-Kelebihan bangsa Arab terutamanya pada zaman Al-Quran diturunkan. Kecerdasan minda, kekuatan emosi dan fizikal, adat yang mulia dan berbagai unsur positif.

3-Geografi tanah Arab yang sangat istimewa kerana berhampiran dengan tamadun besar tetapi dibentengi gurun.

Subhanallah, maha suci Allah, pilihanNya itulah yang terbaik.

bersambung…
Ustaz Rosli
28 Rabiulawal 1440 @ 6 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, anda perlu save no 0192773619 dan hantarkan mesej ‘setuju’ dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

TADABUR WAHYU SIRI 36

Mengapa Al-Quran Dalam Bahasa Arab

Ramai ulama yang cuba menjawab persoalan ini. Mungkin sekali pandang ia seperti remeh dan mudah

Akan tetapi persoalan ini agak panjang jawapannya. Ini kerana pilihan Allah adalah yang terbaik, paling tepat dan tidak ada gantian lain yang boleh menandinginya.

Persoalan mengapa bahasa Arab ini juga tidak habis disini sahaja. Sebaliknya berkaitan pula dengan persoalan: mengapa orang Arab, di tanah Arab dan mengapa Al-Quran diturunkan pada masa itu.

Semua persoalan ini cuba diselidiki dan jawapannya kesemuanya merujuk kepada kebesaran dan keagungan Allah.

Boleh disimpulkan bahawa rahsia penurunan Al-Quran ini kepada unsur-unsur berikut

1- Keistimewaan bahasa Arab yang tidak terdapat pada bahasa-bahasa lain. Insyaallah akan diterangkan lebih lanjut.

2-Kelebihan bangsa Arab terutamanya pada zaman Al-Quran diturunkan. Kecerdasan minda, kekuatan emosi dan fizikal, adat yang mulia dan berbagai unsur positif.

3-Geografi tanah Arab yang sangat istimewa kerana berhampiran dengan tamadun besar tetapi dibentengi gurun.

Subhanallah, maha suci Allah, pilihanNya itulah yang terbaik.

bersambung…
Ustaz Rosli
27 Rabiulawal 1440 @ 5 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, anda perlu save no 0192773619 dan hantarkan mesej ‘setuju’ dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

Tadabur Wahyu Siri 34

Ringkasan dan Ulasan Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Keistimewaan Bahasa Al-Quran

Ciri-ciri Al-Quran yang disepakati oleh seluruh ulama’ ialah ketinggian bahasanya yang menyebabkan tidak ada siapa pun yang mampu menandingi Al-Quran.

Sewaktu mengupas perkara ini, Ibnu Asyur menjelaskan bahawa terdapat kekeliruan di kalangan ahli tafsir sebelum ini.

Kekeliruan ini menyebabkan ramai yang tidak dapat membezakan antara balaghah Al-Quran dan perbincangan berkaitan dengan mukjizat Al-Quran.

Mengikut Ibnu Asyur, kebanyakan mereka mencampur-adukkan antara dua perbincangan yang berbeza itu.

Ibnu Asyur beranggapan bahawa tafsir Al-Quran tidak akan mencapai tahap yang tinggi jika sekiranya tidak meneroka penggunaan balaghah dalam ayat-ayat Al-Quran.

Menurut beliau kebanyakan tafsir tidak menerokai kajian ini sebaik mungkin kecuali tafsir berjudul β€˜Uyun al-Tafasir dan tafsir al-Kasyaf.

bersambung…
Ustaz Rosli 1 Rabiulakhir 1440 9 Disember 2018

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini https://bit.ly/2rqH9lO dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

Tadabur Wahyu Siri 33

Ringkasan dan Ulasan Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Makna Khusus Dalam Perkataan Dan Ayat Al-Quran

Di dalam perbincangan mukadimah kesembilan, Ibnu Asyur tidak mengupas persoalan pertembungan antara makna dalam Al-Quran. Sebaliknya beliau hanya membincangkan isu berkaitan pendirian sesetengah ulama’ yang bertindak menolak sebahagian makna dan menerima sebahagian makna yang terdapat di dalam sesuatu perkataan atau ayat Al-Quran.

Tindakan sedemikian tidak dipersetujui oleh Ibnu Asyur. Sebaliknya beliau menjelaskan bahawa pendirian beliau ialah menerima makna-makna tersebut sebagai sebahagian daripada maksud yang mahu disampaikan oleh Al-Quran.

Namun demikian, Ibnu Asyur mengakui bahawa tidak semua makna-makna yang disampaikan itu dapat dinyatakan oleh beliau ketika mentafsirkan sesuatu perkataan atau ayat.

Tindakan ini bukan bermaksud beliau menolak makna-makna yang tidak dinyatakan, tetapi menurut Ibnu Asyur ia bertujuan untuk meringkaskan perbincangan dan kadang kalanya kerana melihat bahawa makna yang disebut itu lebih kuat. bersambung…

Disediakan oleh: Ustaz Rosli Mokhtar
Bandar Baru Bangi
30 RabiulawalΒ  1440
8 Disember 2018

Tadabur Wahyu Siri 32

Ringkasan dan Ulasan Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Makna Khusus Dalam Perkataan Dan Ayat Al-Quran

Kali ini Ibnu Asyur membincangkan tentang maksud yang terkandung di dalam perkataan dan ayat yang dibawa oleh Al-Quran.

Seperti diketahui umum bahawa ayat Al-Quran sangat tinggi sasteranya.

Ini kerana sifat masyarakat Arab yang sangat mementingkan kualiti bahasa dan memuja peradaban dan sastera mereka.

Kualiti bahasa Al-Quran yang tidak mampu ditandingi oleh orang Arab menjadi bukti kepada kebenaran Al-Quran.

Antara fenomena ketinggian bahasa dalam Al-Quran ialah sesuatu perkataan atau ayat yang dibawa boleh membawa maksud yang berbagai.

Keadaan ini berlaku dengan lebih meluas apabila ayat-ayat Al-Quran didatangkan dalam qiraat yang berbeza.

Selain daripada membawa maksud yang berbeza, berlaku juga fenomena di mana maksud-maksud itu kelihatan bertentangan antara satu dengan yang lain.

Keadaan ini memerlukan kepada kupasan tuntas oleh para ulama’ yang mentafsir Al-Quran.

Pengetahuan seperti ini cukup untuk membuktikan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah dan mustahil manusia dapat mencipta kitab setaraf dengan Al-Quran.

bersambung…
Ustaz Rosli (23 Rabiulawal 1440)Β  (1 Disember 2018)
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, anda perlu save no 0192773619 dan hantarkan mesej ‘setuju’ dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

Tadabur Wahyu Siri 31

Ringkasan dan Ulasan Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Nama Dan Tertib Al-Quran

Ibnu Asyur membawa pandangan ulama’ yang berbeza dalam isu tertib surah.

1-Aturan surah telah ditetapkan pada zaman Nabi SAW.

2- aturan surah dalam Al-Quran adalah hasil ijtihad para sahabat.

3-aturan surah sebahagiannya ditentukan oleh Nabi SAW dan sebahagian pula diletak melalui ijtihad para sahabat.

Di akhir perbincangan isu ini, Ibnu Asyur membawa kata-kata Ibnu Bathal

β€œKami tidak pernah mengetahui adanya arahan untuk membaca Al-Quran mengikut tertib surah bahkan harus membaca surah al-Kahfi sebelum membaca surah al-Baqarah”.

Berkaitan dengan nama-nama surah pula, Ibnu Asyur berpandangan:

Ada surah-surah yang telah ditetapkan namanya oleh Nabi SAW dan ada pula yang diletakkan namanya oleh para sahabat.

Apa yang jelas ialah sahabat tidak meletakkan nama-nama surah dalam mashaf mereka.

Nama-nama surah ditulis di dalam mashaf persendirian sahabat.

Ini kerana pengumpul Al-Quran di zaman Uthman bin Affan tidak mahu memasukkan sesuatu di dalam Al-Quran kecuali ayat Al-Quran semata-mata.

bersambung…
Ustaz Rosli (22 Rabiulawal 1440)Β  (30 November 2018)
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, anda perlu save no 0192773619 dan hantarkan mesej ‘setuju’ dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

Tadabur Wahyu Siri 30

Ringkasan dan Ulasan Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Nama Dan Tertib Al-Quran

Di dalam muqaddimah kelapan ini, Ibnu Asyur turut membincangkan tentang isu-isu berkaitan surah dalam Al-Quran

Ibnu Asyur membincangkan tentang penamaan surah. Perkataan surah dalam bahasa Arab berasal dari makna dinding dan ada juga yang mengatakan berasal dari perkataan sur.

Sebelum itu beliau membincangkan tentang surah yang terpendek di dalam Al-Quran mengandungi 3 ayat.

Seterusnya beliau menegaskan bahawa kewujudan surah-surah adalah semenjak zaman Nabi SAW lagi.

Walaupun berlaku sedikit kekeliruan kepada Abdullah bin Mas’ud sehingga beliau beranggapan bahawa qul a’udzu birabbil nas dan qul a’udzu birabbil falaq bukan dari Al-Quran.

Ibnu Mas’ud juga berpendapat bahawa qunut yang dibacakan pada waktu subuh adalah satu surah yang dinamakan sebagai surah al-khalu atau al-khanu.

Ibnu Asyur menjelaskan bahawa pandangan Abdullah bin Mas’ud ini sebenarnya timbul hasil daripada kekeliruan beliau terhadap penurunan Al-Quran.

Isu ini tidak timbul semasa penulisan Al-Quran dilakukan oleh para sahabat kerana pengetahuan mereka yang jelas tentang fakta tersebut.

Dengan itu jumlah surah Al-Quran sebanyak 114 surah telah diketahui semenjak zaman Nabi SAW lagi.

Mengikut Ibnu Asyur lagi, bilangan ayat dalam setiap surah juga adalah tauqifi. Iaitu telah ditetapkan oleh Allah.

bersambung…
Ustaz Rosli (21 Rabiulawal 1440) (29 November 2018)
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
Bagi yg berminat menerima mesej ini melalui watsup, anda perlu save no 0192773619 dan hantarkan mesej ‘setuju’ dan nyatakan nama anda.
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
Jika bermanfaat sila share