Tadabur Wahyu

Tadabur Wahyu Siri 38

Surah al-Fatihah 1.0 Pengenalan Surah Surah al-Fatihah adalah surah yang mempunyai banyak nama. Imam al-Sayuti menyebut lebih 20 nama bagi surah al-Fatihah. Namun begitu, nama surah ini yang disebut di dalam hadis sahih hanya seperti berikut: al-Fatihah al-Kitab, al-Sabu’ al-Mathani, Ummu al-Quran, Ummu al-Kitab. Surah al-Fatihah adalah surah Makiyyah iaitu surah yang diturunkan di Mekah …

Tadabur Wahyu Siri 38 BACA LAGI »

Tadabur Wahyu Siri 37

Mengapa Al-Quran Dalam Bahasa Arab Ramai ulama yang cuba menjawab persoalan ini. Mungkin sekali perbincangan ini seperti remeh dan mudah. Akan tetapi persoalan ini agak panjang jawapannya. Ini kerana pilihan Allah adalah yang terbaik, paling tepat dan tidak ada gantian lain yang boleh menandinginya. Persoalan mengapa bahasa Arab ini juga tidak habis disini sahaja. Sebaliknya …

Tadabur Wahyu Siri 37 BACA LAGI »

Tadabur Wahyu Siri 35

Ringkasan dan Ulasan Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur Mukjizat al-Quran Kajian terhadap mukjizat Al-Quran ini bertitik tolak daripada sifat Al-Quran yang menjadi mukjizat terpenting bagi Rasulullah SAW. Al-Quran juga tidak dapat ditandingi oleh mereka yang menentangnya. Mukjizat terpenting dari sudut ketinggian balaghah(seni bahasa arab) sudah tentu ditujukan kepada orang-orang Arab Ini kerana …

Tadabur Wahyu Siri 35 BACA LAGI »

Tadabur Wahyu Siri 34

Ringkasan dan Ulasan Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur Keistimewaan Bahasa Al-Quran Ciri-ciri Al-Quran yang disepakati oleh seluruh ulama’ ialah ketinggian bahasanya yang menyebabkan tidak ada siapa pun yang mampu menandingi Al-Quran. Sewaktu mengupas perkara ini, Ibnu Asyur menjelaskan bahawa terdapat kekeliruan di kalangan ahli tafsir sebelum ini. Kekeliruan ini menyebabkan ramai yang …

Tadabur Wahyu Siri 34 BACA LAGI »

Tadabur Wahyu Siri 33

Ringkasan dan Ulasan Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur Makna Khusus Dalam Perkataan Dan Ayat Al-Quran Di dalam perbincangan mukadimah kesembilan, Ibnu Asyur tidak mengupas persoalan pertembungan antara makna dalam Al-Quran. Sebaliknya beliau hanya membincangkan isu berkaitan pendirian sesetengah ulama’ yang bertindak menolak sebahagian makna dan menerima sebahagian makna yang terdapat di dalam …

Tadabur Wahyu Siri 33 BACA LAGI »

Tadabur Wahyu Siri 32

Ringkasan dan Ulasan Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur Makna Khusus Dalam Perkataan Dan Ayat Al-Quran Kali ini Ibnu Asyur membincangkan tentang maksud yang terkandung di dalam perkataan dan ayat yang dibawa oleh Al-Quran. Seperti diketahui umum bahawa ayat Al-Quran sangat tinggi sasteranya. Ini kerana sifat masyarakat Arab yang sangat mementingkan kualiti bahasa …

Tadabur Wahyu Siri 32 BACA LAGI »

Tadabur Wahyu Siri 31

Ringkasan dan Ulasan Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur Nama Dan Tertib Al-Quran Ibnu Asyur membawa pandangan ulama’ yang berbeza dalam isu tertib surah. 1-Aturan surah telah ditetapkan pada zaman Nabi SAW. 2- aturan surah dalam Al-Quran adalah hasil ijtihad para sahabat. 3-aturan surah sebahagiannya ditentukan oleh Nabi SAW dan sebahagian pula diletak …

Tadabur Wahyu Siri 31 BACA LAGI »

Tadabur Wahyu Siri 30

Ringkasan dan Ulasan Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur Nama Dan Tertib Al-Quran Di dalam muqaddimah kelapan ini, Ibnu Asyur turut membincangkan tentang isu-isu berkaitan surah dalam Al-Quran Ibnu Asyur membincangkan tentang penamaan surah. Perkataan surah dalam bahasa Arab berasal dari makna dinding dan ada juga yang mengatakan berasal dari perkataan sur. Sebelum …

Tadabur Wahyu Siri 30 BACA LAGI »

Tadabur Wahyu Siri 29

Ringkasan dan Ulasan Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur Nama Dan Tertib Al-Quran Ibnu Asyur memulakan perbincangan dalam topik ini dengan menerangkan tentang subjek tafsir Al-Quran. Tafsir al-Quran adalah satu subjek yang bertujuan menerangkan makna ayat-ayat suci bagi mendapatkan panduan, adab dan sebagai ajaran untuk manusia. Sebagai sebuah kitab mukjizat, Al-Quran telah mencabar …

Tadabur Wahyu Siri 29 BACA LAGI »