TADABUR WAHYU SIRI 46

5.0 Penerangan Ayat

رب العلمين
Maksudnya: Tuhan yang menguasai sekelian alam.

Perkataan ‘rab’ merupakan sifat bagi tuhan bermaksud yang mengatur dan menjalankan, apabila sifat ini dinisbahkan kepada ‘alamin’ bermaksud tuhan yang mengatur dan menjalankan seluruh alam.

الرحمن الرحيم
Maksudnya: Yang Maha Pengasih Yang Maha Penyanyang.

al-Rahman adalah berasal dari perkataan rahmat, perkataan rahman merujuk kepada sifat yang membawa kepada pelakunya untuk melakukan sesuatu yang membawa kepada terhasilnya rahmat.

Perkataan rahim juga berasal dari pekataan rahmat. jika dilihat secara kasar, kedua-dua sifat ini tidak ada perbezaan. Keadaan ini menjadikan para ulama cuba untuk mengenal pasti mengapa kedua-dua sifat ini disebut secara bergandingan.

Pada dasarnya seluruh ulama sependapat mengatakan bahawa kedua-dua perkataan ini mengandungi maksud mubalaghah atau perkataan yang menunjukkan kepada sifat melampau iaitu maha pengasih dan maha penyayang

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
7 Rabiulakhir 1440
15 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini https://bit.ly/2rqH9lO dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

TADABUR WAHYU SIRI 45

5.0 Penerangan Ayat

Alhamdulillah adalah pujian terhadap sesuatu yang baik dan mulia sama ada ia berbentuk perbuatan atau sifat.

Contoh bagi perbuatan mulia seperti membantu orang yang lemah, memberi dan menghargai. Sementara contoh bagi sifat mulia pula ialah seperti berani, menjaga maruah sifat tegas dan sebagainya.

Terdapat beberapa perkataan lain dalam bahasa arab yang membawa makna yang hampir sama dengan lafaz “al-hamdu”

Perkataan- perkataan tersebut ialah al-thana’, ‘al-madhu’, tamjid dan ‘al-syukru’ dan beberapa perkataan lagi.

Akan tetapi perkataan ‘al-hamdu’ dipilih kerana maknanya yang lebih luas dan mendalam.

Dengan itu menggunakan perkataan “al-hamdu” menjadikan mesej kesyukuran yang mahu ditujukan kepada Allah itu lebih luas dan mendalam maknanya.

Dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah maka seorang hamba telah memuji Allah di atas segala pemberian nikmat terhadap dirinya dan sekelian makhluk.

Dalam masa yang sama dia telah memuji Allah di atas segala sifat-sifatnya yang mulia.

Maka lafaz yang pendek ini telah mengumpulkan antara pujian terhadap perbuatannya dan pujian terhadap sifat Allah yang Maha Agong.

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
6 Rabiulakhir 1440
14 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini https://bit.ly/2rqH9lO dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

TADABUR WAHYU SIRI 44

5.0 Penerangan Ayat

Lafaz Alhamdulillah adalah satu cara bermunajat kepada Tuhan. Cara munajat yang sebenar ini tidak dapat diketahui oleh manusia jika tidak melalui bantuan wahyu Allah.

Dengan itu surah al-Fatihah telah memandu manusia untuk melakukan munajat dengan cara yang sebenar dan terbaik.

Selain itu, memulakan percakapan dengan pujian adalah resam masyarakat Arab semenjak sebelum kedatangan Islam.

al-Quran menjadikannya sebagai satu tauladan baik yang akhirnya diikuti oleh umat Islam seluruhnya.

Rasulullah SAW juga telah bersabda:

Setiap perkara yang baik tidak dimulakan dengan Alhamdulillah maka ia terputus.
(Abu Daud & al-Baihaqi)

Mengikut Ibnu Asyur, yang dimaksudkan dengan ‘terputus’ dalam hadis di atas ialah terputus daripada keberkatan.

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
5 Rabiulakhir 1440
13 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini https://bit.ly/2rqH9lO dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

*TADABUR WAHYU SIRI 43*

*5.0 Penerangan Ayat*

Surah al-Fatihah melatih seorang muslim agar sentiasa bersedia untuk menerima kebenaran serta tunjuk ajar. Jiwa seorang mu’min dipupuk untuk melalui pembersihan dan pemurnian yang berterusan.

Surah al-Fatihah mengandung 6 asas penting bagi pembersihan jiwa:

1. meninggalkan segala bentuk syirik melalui kata-kata ‘hanya engkau yang kami sembah’

2. meleburkan seluruh rasa ego dan rasa takabur melalui ucapan ‘hanya Engkaulah yang kami minta pertolongan’.

3. menumbuhkan rasa keinginan untuk mendapat bimbingan serta petunjuk dengan mengucapkan ‘tunjukkanlah kami jalan yang lurus’.

4. Berusaha untuk menjadi suri tauladan yang mulia dengan berkata ‘jalan orang-orang yang telah engkau berikan kepada mereka nikmat’.

5. keinginan untuk terselamat dari kesesatan dengan mengucapkan ‘bukan orang-orang yang engkau murkai’.

6. Keinginan untuk terselamat daripada sebarang kekeliruan dalam pemikiran dan terselamat dari terpesong dari kebenaran dengan berkata ‘dan bukan orang-orang yang sesat’.

*Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur*

Ustaz Rosli 
9 Rabiulakhir 1440
17 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
*Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini* https://bit.ly/2rqH9lOdan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
*Jika bermanfaat sila share*

*TADABUR WAHYU SIRI 42*

*5.0 Penerangan Ayat*

الحمد لله
Maksudnya: Segala puji bagi Allah

Dimulakan dengan lafaz syukur dan pujian seorang hamba terhadap tuhannya… lafaz Alhamdulillah. Merupakan satu pendidikan bagi seorang insan agar menghargai apa yang diperolehi dari penciptanya.

Sementara itu sebaik-baik nikmat serta pemberian yang diperolehi oleh seorang manusia dari Tuhan mereka ialah nikmat hidayah dan petunjuk ke arah jalan kebenaran.

Mengiktiraf nikmat dan kebaikan yang dikecapi dari tuhan, akan menjadikan kita lebih bersedia untuk membuang segala halangan dan sifat negatif yang terdapat di dalam sanubari.

Halangan dan sifat negatif tersebut mungkin dalam bentuk kebencian terhadap kebenaran, kebakhilan, kecelaruan pemikiran dan sebagainya.

Ia juga menjadikan jiwa kita bersedia untuk menerima apa sahaja tunjuk ajar, panduan dan segala suruhan serta larangan yang bakal dinyatakan di dalam al-Quran.

Dengan itu setiap muslim digalakkan untuk memulakan ucapan dengan kalimah syukur serta pujian kepada Allah terlebih dahulu bagi mengikut resam al-Quran.

*Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur*

Ustaz Rosli 
6 Rabiulakhir 1440
14 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
*Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini* https://bit.ly/2rqH9lOdan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
*Jika bermanfaat sila share*

*TADABUR WAHYU SIRI 41*

*4.0 Rahsia Kedudukan Surah al-Fatihah*

Ibnu Asyur cuba menjelaskan rahsia kedudukan surah al-Fatihah yang berada di awal al-Quran.

Menurut beliau surah al-Fatihah adalah muqaddimah dan abstrak bagi al-Quran.

Kedudukan surah ini pula terletak di awal al-Quran secara tauqifi iaitu ditentukan oleh Allah.

Dalam ertikata lain kedudukan surah al-Fatihah di awal al-Quran bukanya ijtihad dari nabi atau para sahabat. 
Sebaliknya kedudukannya itu telah ditentukan oleh wahyu Allah.

Intipati surah al-Fatihah mengandungi keseluruhan maqasid Al-Quran secara ringkas.

Dapat dirumuskan 3 hikmah penting yang tersirat di sebalik sifat surah al-Fatihah yang pendek dan kedudukannya yang terletak di awal al-Quran.

Rahsia yang tersirat itu adalah:

1. Al-Fatihah merupakan surah yang berbentuk pendahuluan pendek dan padat bagi mengelakkan berlakunya rasa jemu.

Jika al-Quran dimulakan dengan surah yang panjang secara langsung, sudah tentu keadaan itu akan memberikan kesan negatif terhadap psikologi pembaca yang tidak disediakan dengan satu muqadimah yang ringan terlebih dahulu.

Keadaan ini sebenrnya boleh menjadi satu pengajaran kepada para penulis untuk tidak terus memulakan sebarang tulisan secara langsung, sebaliknya didahului dengan pendahuluan yang ringan.

2. Surah al-Fatihah menyebut perkara-perkara penting yang mahu disampaikan di dalam al-Quran.

Dengan pemberitahuan ini para pembaca dapat bersedia untuk mengetahui lebih lanjut perbincangan di dalam surah-surah yang akan datang.

3. Surah al-Fatihah merupakan mukadimah bagi al-Quran yang didatangkan dalam bentuk jawamie al kalim iaitu kata-kata pendek tetapi mempunyai maksud yang luas dan mendalam.

*Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur*

Ustaz Rosli 
5 Rabi’ulakhir 1440
13 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
*Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini* https://bit.ly/2rqH9lOdan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
*Jika bermanfaat sila share*

Tadabur Wahyu Siri 40

*Surah al-Fatihah*

*3.0 Hadis berkaitan dengan surah al-Fatihah*

Hadis Qudsi riwayat Muslim merakamkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda bahawa Allah telah berfirman: “Aku telah membahagikan al-Fatihah kepada dua bahagian, separuhnya untuk-Ku dan separuh lagi untuk hamba-Ku dan untuk hamba-Ku apa sahaja yang dipohonkan kepada-Ku,” apabila hamba-Ku berkata: (alhamdulillahirabbil’alamin) Allah menjawab: “Hamba-Ku telah memuji-Ku” apabila hamba itu berkata: (arrahmanirrahim) Allah menjawab: Hamba-Ku telah memberi sanjungan kepada-Ku:” apabila hamba itu berkata: (malikiyaumiddin) Allah menjawab: “Hamba-Ku telah mengagungkan-Ku dan apabila hamba itu berkata: (iyakana’buduwaiya kanasta’in) Allah menjawab: “Ini di antara hamba-Ku dengan Aku dan untuk hamba-Ku apa sahaja yang dipohonkan kepada-Ku,” apabila hamba itu berkata: (ihdinassira tal mustaqim siratallazi naan ‘am ta ‘alaihim ghairil maghdu bi ‘alaihim waladdha lin) Allah menjawab: “Ini untuk hamba-Ku dan untuk hamba-Ku apa sahaja yang dipohonkan kepada-Ku.” (Riwayat Muslim)

Ustaz Rosli 
1 Rabi’ulawal 1440
9 Disember 2018

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yang mahu mendaftar sila klik link ini
http://www.wasap.my/601158935652/TadabburWahyu
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
Jika bermanfaat sila share

Tadabur Wahyu Siri 39

2.0 Nama & Maqasid Surah al-Fatihah

Mengikut Ibnu Asyur surah ini dinamakan dengan surah al-Fatihah kerana:

2. al-Fatihah bermaksud pembuka ia juga bermaksud permulaan, dinamakan dengan Ummu bermaksud ibu. Ia merujuk kepada kedudukannya yang memulai al-Quran.

2. Dinamakan al-Fatihah atau Ummu al-Kitab juga kerana surah ini mengandungi keseluruhan maqasid atau objektif utama al-Quran.

Maqasid tersebut terdiri daripada tiga perkara:
.
i. pujian terhadap Allah. Hal ini berlaku dengan menyifatkan Allah dengan segala sifat kepujian serta membersihkanNya dari segala sifat kekurangan. Ia disampaikan melalui lafaz ‘Alhmdulillah’.

ii. suruhan dan larangan Allah. Ia dinyatakan melalui lafaz ‘iyyaka na’budu bermaksud hanya engkau yang kami sembah.

iii. Memberitahu adanya balasan dan ganjaran baik serta amaran azab terhadap pelaku kejahatan.

Maqasid ini diberitahu melalui ungkapan ‘siratallazina anamta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala dhalin’.

…. jalan orang-orang yg mendapat nikmat dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai…

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
30 Rabiulawwal 1440
8 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik: http://www.wasap.my/60192773619/setuju/ dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

Tadabur Wahyu Siri 38

Surah al-Fatihah

1.0 Pengenalan Surah

Surah al-Fatihah adalah surah yang mempunyai banyak nama. Imam al-Sayuti menyebut lebih 20 nama bagi surah al-Fatihah.

Namun begitu, nama surah ini yang disebut di dalam hadis sahih hanya seperti berikut: al-Fatihah al-Kitab, al-Sabu’ al-Mathani, Ummu al-Quran, Ummu al-Kitab.

Surah al-Fatihah adalah surah Makiyyah iaitu surah yang diturunkan di Mekah sebelum Baginda SAW berhijrah ke Madinah.

Surah al-Fatihah juga diturunkan sebelum difardukan solat lima waktu lagi.

Dengan maklumat ini dapat dibuat kesimpulan bahawa surah al-Fatihah adalah surah yang turun di awal dakwah nabi Muhammad SAW.

Berkaitan dengan bilangan ayat pula, jumhur ulama berpandangan bahawa bilangan ayat bagi surah al-Fatihah adalah 7 ayat kesemuanya.

Ini kerana mereka menganggap Bismillah adalah sebahagian daripada ayat dalam surah al-Fatihah.

Namun demikian, terdapat pula sebahagian ulama yang tidak bersetuju dengan pandangan ini.

Mereka melihat bahawa Bismilah yang ada di awal surah bukannya ayat tetapi hanya pembuka surah sahaja.

Perdebatan antara dua pandangan ini telah melalui tempoh masa yang panjang dan tidak berkesudahan.

Apa yang penting, perlu diingatkan bahawa isu ini bukanlah melibatkan perkara pokok dalam agama.

Oleh itu polemik ini sebaiknya hanya perlu berlaku sebagai aktiviti akademik yang tidak membawa perpecahan di kalangan masyarakat Islam.

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
29 Rabiulawwal 1440
7 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, anda perlu save no 0192773619 dan hantarkan mesej ‘setuju’ dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

Tadabur Wahyu Siri 37

Mengapa Al-Quran Dalam Bahasa Arab

Ramai ulama yang cuba menjawab persoalan ini. Mungkin sekali perbincangan ini seperti remeh dan mudah.

Akan tetapi persoalan ini agak panjang jawapannya. Ini kerana pilihan Allah adalah yang terbaik, paling tepat dan tidak ada gantian lain yang boleh menandinginya.

Persoalan mengapa bahasa Arab ini juga tidak habis disini sahaja. Sebaliknya berkaitan pula dengan persoalan: mengapa orang Arab, di tanah Arab dan mengapa Al-Quran diturunkan pada masa itu.

Semua persoalan ini cuba diselidiki dan jawapannya kesemuanya merujuk kepada kebesaran dan keagungan Allah.

Boleh disimpulkan bahawa rahsia penurunan Al-Quran ini kepada unsur-unsur berikut

1- Keistimewaan bahasa Arab yang tidak terdapat pada bahasa-bahasa lain. Insyaallah akan diterangkan lebih lanjut.

2-Kelebihan bangsa Arab terutamanya pada zaman Al-Quran diturunkan. Kecerdasan minda, kekuatan emosi dan fizikal, adat yang mulia dan berbagai unsur positif.

3-Geografi tanah Arab yang sangat istimewa kerana berhampiran dengan tamadun besar tetapi dibentengi gurun.

Subhanallah, maha suci Allah, pilihanNya itulah yang terbaik.

bersambung…
Ustaz Rosli
28 Rabiulawal 1440 @ 6 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, anda perlu save no 0192773619 dan hantarkan mesej ‘setuju’ dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share