Siri 3 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Maqasid al-Quran

Ibnu Asyur menjelaskan bahawa objektif dan maqasid al-Quran sangat luas dan tersirat di dalam ayat-ayatnya yang mengandungi pelbagai subjek sama ada hukum-hakam, adab, kisah-kisah tauladan dan sebagainya.

Mengikut pandangan Ibnu Asyur para ulama’ terdahulu kurang memberikan perhatian terhadap kupasan Al-Quran dari sudut ilmu balaghah, oleh itu beliau bertekad agar kitab karangan beliau ini dapat memberikan lebih perhatian terhadap unsur balaghah yang terdapat didalam al-Quran. Untuk mencapai objektif tersebut, beliau akan memberi perhatian terhadap seni-seni balaghah dalam setiap ayat al-Quran yang dikupas.

Selain itu Ibnu Asyur juga memberi penekanan dalam menerangkan makna ayat dari sudut hubungan antara ayat. Bagi Ibnu Asyur memahami makna al-quran berdasarkan hubungan antara ayat adalah salah satu bentuk kefahaman yang sangat penting. Namun demikian pada pendapat beliau, para ulama’ terdahulu tidak memberikan perhatian yang serius dalam perkara ini.

Antara ulama’ terdahulu yang cuba menjelaskan hubungan antara ayat ialah Fakhruddin Ar Razi dan Burhanuddin al-Biqaie. Namun demikian Ibnu Asyur melihat bahawa masih terlalu banyak perkara yang belum disentuh oleh mereka berdua berkaitan perkara ini.

Ibnu Asyur juga menjelaskan bahawa beliau memberi penekanan khusus bagi menjelaskan pengajaran umum bagi sesuatu surah. Bahkan beliau menjelaskan bahawa beliau tidak akan berpindah dari satu surah kepada surah yang lain sebelum beliau menjelaskan dengan terperinci objektif yang terkandung di dalam surah tersebut.

Di akhir bahagian pengenalan, Ibnu Asyur menjelaskan bahawa beliau juga akan memberikan penekanan dalam menjelaskan makna-makna perkataan dari sudut bahasa. Beliau menekankan bahawa penjelasan itu telah dibuat melalui kajian yang teliti dan beliau cuba menghubungkan makna-makna perkataan tersebut dengan mukjizat bahasa yang terkandung di dalam al-Quran.

Sebagai penutup, Ibnu Asyur menjelaskan bahawa nama sebenar tafsir beliau ini ialah Tahrir al-Maani al-Sadid wa al-Tanwir al-Aqli al-Sadid min Tafsir Al-Quran al-Majid. Namun demikian, nama kitab ini diringkaskan menjadi al-Tahrir wa al-Tanwir.

Disediakan oleh:
Ustaz Rosli Mokhtar
Bandar Baru Bangi
4 Muharram 1440
14 September 2018

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *