Siri 5 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Istimdad Ilmu Tafsir

Dalam muqaddimah kedua, Ibnu Asyur menyatakan bahawa istimdad tafsir Al-Quran ialah:

1- Bahasa Arab. Ini kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa tersebut. Bahasa Arab yang dimaksudkan ialah Bahasa Arab sewaktu Al-Quran diturunkan. Pengetahuan bahasa itu pula boleh berlaku dalam dua bentuk, sama ada secara semulajadi bagi mereka yang hidup dalam masyarakat itu atau dengan mempelajarinya bagi mereka yang berada diluar dari masyarakat Arab.

Termasuk dalam erti kata menguasai bahasa Arab ialah menguasai cabang ilmu bahasa tersebut samada ilmu nahu, bayan, maani dan badie’. Dari situ para pentafsir dapat memahami ilmu berkaitan mukjizat bahasa di dalam Al-Quran.

2- Sumber kedua ilmu tafsir mengikut Ibnu Asyur ialah athar daripada Rasulullah SAW. Mengikut beliau, yang dimaksudkan dengan athar yang menjadi sumber itu ialah mana-mana hadis yang menerangkan tentang sebarang kekeliruan yang timbul dalam mentafsirkan perkataan atau ayat ayat tertentu. Namun demikian athar seperti ini adalah sedikit jumlahnya mengikut .

Menurut Ibnu Asyur, termasuk dalam kategori athar ialah perkara yang telah menjadi ijmak dikalangan umat Islam didalam memahami sesuatu ayat ataupun perkataan, contohnya dalam isu alkalalah yang dimaksudkan dengan adik-beradik perempuan dalam ayat tersebut ialah adik-beradik seibu.

Di akhir mukadimah ini, Ibnu Asyur telah meletakkan beberapa peringatan berkaitan sumber ilmu tafsir dan sandarannya. Ibnu Asyur telah menjelaskan bahawa tafsiran Nabi SAW serta para sahabat di dalam sesuatu ayat atau perkataan bukan menjadi sumber atau bagi ilmu tafsir kerana bagi beliau tafsiran-tafsiran tersebut adalah bukan dari istimdad ilmu tafsir.

Disediakan oleh:

Ustaz Rosli

7 Muharram 1440
17 September 2018

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *