Tadabur Wahyu Siri 21

Siri 21 Ringkasan dan Ulasan Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Pendirian Ibnu Asyur Terhadap Qiraat al-Quran

Dalam muqaddimah keenam, perbincangan berkisar sekitar ilmu qiraat. Ini kerana al-Quran diturunkan dalam qiraat yang berbeza. Ibnu Asyur juga dalam ruangan ini membincangkan beberapa isu yang perlu dan berkaitan dengan ilmu tafsir.

Perbincangan ilmu qiraat boleh dibahagikan kepada dua:1- Perbincangan yang tidak mempunyai hubungan dengan ilmu tafsir.2- Ilmu qiraat yang mempunyai hubungan dengan tafsir Al-Quran kerana perubahan qiraat membawa kepada perubahan makna ayat atau perkataan.Antara isu yang dibincangkan dalam muqaddimah ke-6 ini ialah:1- Bilangan riwayat yang tidak mencapai darjat mutawatir.2- Maksud Al-Quran diturunkan dalam sab’ati ahruf.3- Martabat qiraat yang sahih..

Perbincangan terperinci tidak dinyatakan dalam ringkasan ini memandangkan isu-isu ini memerlukan perbincangan khusus yang lebih mendalam

bersambung…

Disediakan oleh: Ustaz Rosli
27 Muharram 1440
7 Oktober 2018

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *