TADABUR WAHYU SIRI 62

2.1 Tema Surah al-Baqarah II

Surah al-Baqarah secara umumnya boleh dibahagikan kepada dua bahagian.

Satu bahagian membincangkan tentang asas-asas asas Islam berkaitan halatuju, akhlak dan keikhlasan.

Dalam bahagian pertama ditekankan asas pembinaan dalaman, landasan pemikiran dan unsur positif dan negatif.

Satu bahagian lagi membincangkan tentang kepelbagaian tuntutan dalam Islam.

Bahagian kedua membawa kepada kefahaman Islam yang menyeluruh dan meliputi segenap aspek kehidupan.

Manusia sering terdorong kearah pengamalan agama yang bersifat juzie, luaran dan sampingan.

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
23 Rabiulakhir 1440
31 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini https://bit.ly/2rqH9lO dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

TADABUR WAHYU SIRI 61

2.1 Tema Surah al-Baqarah

Ibnu Asyur di dalam kitab al-Yahrir wa al-Yanwir berpendapat bahawa tema surah al-Baqarah ialah membina masyarakat Islam dengan nilai-nilai yang benar serta membersihkan mereka dari pencemaran jahiliah..

Surah ini turun diperingkat awal hijrah nabi di Madinah, ketika itu umat Islam baru sahaja melepasi peringkat perjuangan sebagai pendakwah yang ditekan dan dihalang.

Situasi di Madinah amat berbeza kerana dalam peringkat ini, kuasa pentadbiran berapa pada pihak nabi dan sahaabat.

Sudah tentu dua situasi berbeza mengundang cabaran yang berbeza

Antara perbezaan ketara ialah di Madinah terdapat kaum ahli kitab, sebahagian mereka menentang kewujudan nabi di Madinah dengan cara halus.

Situasi ini tidak terdapat di Mekah kerana pertembungan berlaku secara terang-terangan.

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
22 Rabiulakhir 1440
30 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini https://bit.ly/2rqH9lO dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

TADABUR WAHYU SIRI 50

5.0 Penerangan Ayat

Setelah memuji Tuhan dengan sifat-sifat kemuliaan dan setelah menyatakan pengabdian hanya kepadaNya.

Maka berpindah pula seorang hamba kepada meminta dari tuhannya yang maha berkuasa.

Permintaan yang merangkumi kebaikan di dunia dan di akhirat adalah permintaan untuk berada di dalam hidayah Allah.

Hamba yang meminta dari tuhannya untuk berada pada jalan yang benar, harapan itu diisyaratkan dengan kata-kata β€˜berikan kami jalan yang lurus.

Ψ§Ω‡Ψ―Ω†Ψ§ Ψ§Ω„Ψ΅Ψ±Ψ§Ψ· Ψ§Ω„Ω…Ψ³ΨͺΩ‚ΩŠΩ…

Dengan pengakuan ini, seorang mukmin menyedari bahawa dia hendaklah berada pada jalan yang lurus.

Dia juga mesti berusaha untuk mendapat jalan yang lurus, ini kerana doa adalah harapan dan usaha adalah bukti pengabdian.

Dia mesti berada pada jalan kebenaran kerana hanya dengan itu dia berhak untuk mendapat hidayah dari Allah.

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
11 Rabiulakhir 1440
19 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini https://bit.ly/2rqH9lO dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Sila share untuk manfaat

TADABUR WAHYU SIRI 49

5.0 Penerangan Ayat

Ψ₯ΩŠΨ§Ωƒ Ω†ΨΉΨ¨Ψ― وΨ₯ΩŠΨ§Ωƒ Ω†Ψ³ΨͺΨΉΩŠΩ†

Maksudnya: Hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau yang kami minta pertolongan.

Kesediaan untuk beribadah dan tunduk kepada tuhan datang daripada dua faktor.

Pertama kerana faktor cinta yang mendalam terhadap kemuliaan dan kebaikan tuhan.

Faktor kedua pula ialah kerana rasa takut kepada kekuasaanNya.

Kedua-dua sifat itu adalah mulia ketika berdepan dengan tuhan yang menguasai sekelian alam.

Ia adalah baik kerana merendah kepada yang benar-benar berhak untuk diagungkan.

Namun demikian, ketundukan dan ibadah yang terhasil dari rasa cinta itulah yang lebih di tinggi sisi Allah.

Hal ini dapat difahami melalui firman Allah:

قُلْ Ψ₯ِن كُنΨͺُمْ ΨͺΩΨ­ΩΨ¨Ω‘ΩΩˆΩ†ΩŽ Ψ§Ω„Ω„Ω‘ΩŽΩ‡ΩŽ فَاΨͺΩ‘ΩŽΨ¨ΩΨΉΩΩˆΩ†ΩΩŠ ΩŠΩΨ­Ω’Ψ¨ΩΨ¨Ω’ΩƒΩΩ…Ω Ψ§Ω„Ω„Ω‘ΩŽΩ‡Ω ΩˆΩŽΩŠΩŽΨΊΩ’ΩΩΨ±Ω’ Ω„ΩŽΩƒΩΩ…Ω’ Ψ°ΩΩ†ΩΩˆΨ¨ΩŽΩƒΩΩ…Ω’ Ϋ—

Maksudnya:
Katakanlah wahai Muhammad; jika kamu cintakan Allah maka ikutlah aku. Allah akan mencintai kamu dan Dia akan mengampuni dosa kamu.
(Surah β€˜Ali Imran:31)

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
10 Rabiulakhir 1440
18 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini https://bit.ly/2rqH9lO dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Sila share !!

TADABUR WAHYU SIRI 48

5.0 Penerangan Ayat

Ψ§ΩŠΨ§Ωƒ Ω†ΨΉΨ¨Ψ― ΩˆΨ§ΩŠΨ§Ωƒ Ω†Ψ³ΨͺΨΉΩŠΩ†

Maksudnya: Hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau yang kami minta pertolongan.

Setelah menyatakan keagungan Tuhan maka seorang hamba akan menyatakan kesediaannya untuk memperhambakan diri diatas keagunganNya itu.

Sebesar-besar pengiktirafan terhadap Tuhan ialah dengan seseorang itu mengikhlaskan ibadat hanya kepadaNya.

Maksud mengikhlaskan ibadat di sini ialah dengan meletakkan sifat-sifat ketuhanan itu hanya kepada Allah semata-mata.

Bagi mengukuhkan kenyataan ini, perkataan iyyaka(hanya engkau) diletakkan didepan berbanding na’budu(kami sembah).

Kalau ayat biasa yang tidak ada penegasan ‘na’budu iyyaka’ (kami menyembah mu)

Menjadi satu trend yang diterima umum untuk memulakan percakapan dengan memberikan kata-kata pujian terhadap sifat yang mulia.

Al-Quran juga menggunakan kaedah yang sama. Dimulakan dengan puji-pujian kepada Allah SWT.

Kemudian barulah menyatakan ketundukan dan kesediaan untuk menyerahkan diri kepadaNya.

Ketika itu terasa ketundukan kepada Allah benar-benar berbaloi kerana hanya Dia yang berhak menerima perhambaan dari manusia.

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
9 Rabiulakhir 1440
17 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini https://bit.ly/2rqH9lO dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

TADABBUR WAHYU SIRI 47

Ω…Ω„Ωƒ ΩŠΩˆΩ… Ψ§Ω„Ψ―ΩŠΩ†
Maksudnya: Yang menguasai hari pembalasan.

Tiga sifat Allah rab, rahman, rahim telah disebut sebelum didatangkan ayat ini yang menerangkan kekuasaan Allah terhadap semua makhluk.

Keadaan ini adalah bagi menjelaskan bahawa Allah merupakan Tuhan yang menguasai seluruh makhluk Nya, namun demikian penguasaan Allah itu disertai dengan rahmat serta kasih sayang.

Kasih sayang Allah itu wujud disebalik penurunan agamaNya yang penuh dengan kemaslahatan terhadap manusia.

Pada ghalibnya agama Allah bertujuan mengeluarkan manusia dari kongkongan hawa nafsu yang sentiasa mendorong ke arah kesengsaraan.

Dengan pemberitahuan terhadap sifat-sifat tersebut akan membuatkan seseorang manusia merasa ingin mencapai kerahmatan tuhannya kerana Dialah sahaja yang memiliki pembalasan.

Disebutkan di sini bahawa Allah memiliki hari kiamat, ini bagi membentuk keinginan yang kuat untuk mentaati perintahnya.

Seorang manusia sering termotivasi bila mengetahui bahawa dia bakal mendapat ganjaran di atas perbuatannya.

Disebutkan juga di sini sifat Allah dengan ‘malik’ iaitu raja atau yang memiliki bagi mengisyaratkan kepada sifat adil dalam pembalasan.

Ini kerana raja dan pemilik disayangi atas sebab keadilannya terhadap orang yang dipimpinnya.

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
8 Rabiulakhir 1440
16 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini https://bit.ly/2rqH9lO dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

TADABUR WAHYU SIRI 46

5.0 Penerangan Ayat

Ψ±Ψ¨ Ψ§Ω„ΨΉΩ„Ω…ΩŠΩ†
Maksudnya: Tuhan yang menguasai sekelian alam.

Perkataan β€˜rab’ merupakan sifat bagi tuhan bermaksud yang mengatur dan menjalankan, apabila sifat ini dinisbahkan kepada β€˜alamin’ bermaksud tuhan yang mengatur dan menjalankan seluruh alam.

Ψ§Ω„Ψ±Ψ­Ω…Ω† Ψ§Ω„Ψ±Ψ­ΩŠΩ…
Maksudnya: Yang Maha Pengasih Yang Maha Penyanyang.

al-Rahman adalah berasal dari perkataan rahmat, perkataan rahman merujuk kepada sifat yang membawa kepada pelakunya untuk melakukan sesuatu yang membawa kepada terhasilnya rahmat.

Perkataan rahim juga berasal dari pekataan rahmat. jika dilihat secara kasar, kedua-dua sifat ini tidak ada perbezaan. Keadaan ini menjadikan para ulama cuba untuk mengenal pasti mengapa kedua-dua sifat ini disebut secara bergandingan.

Pada dasarnya seluruh ulama sependapat mengatakan bahawa kedua-dua perkataan ini mengandungi maksud mubalaghah atau perkataan yang menunjukkan kepada sifat melampau iaitu maha pengasih dan maha penyayang

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
7 Rabiulakhir 1440
15 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini https://bit.ly/2rqH9lO dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

TADABUR WAHYU SIRI 45

5.0 Penerangan Ayat

Alhamdulillah adalah pujian terhadap sesuatu yang baik dan mulia sama ada ia berbentuk perbuatan atau sifat.

Contoh bagi perbuatan mulia seperti membantu orang yang lemah, memberi dan menghargai. Sementara contoh bagi sifat mulia pula ialah seperti berani, menjaga maruah sifat tegas dan sebagainya.

Terdapat beberapa perkataan lain dalam bahasa arab yang membawa makna yang hampir sama dengan lafaz “al-hamdu”

Perkataan- perkataan tersebut ialah al-thana’, β€˜al-madhu’, tamjid dan β€˜al-syukru’ dan beberapa perkataan lagi.

Akan tetapi perkataan β€˜al-hamdu’ dipilih kerana maknanya yang lebih luas dan mendalam.

Dengan itu menggunakan perkataan “al-hamdu” menjadikan mesej kesyukuran yang mahu ditujukan kepada Allah itu lebih luas dan mendalam maknanya.

Dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah maka seorang hamba telah memuji Allah di atas segala pemberian nikmat terhadap dirinya dan sekelian makhluk.

Dalam masa yang sama dia telah memuji Allah di atas segala sifat-sifatnya yang mulia.

Maka lafaz yang pendek ini telah mengumpulkan antara pujian terhadap perbuatannya dan pujian terhadap sifat Allah yang Maha Agong.

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
6 Rabiulakhir 1440
14 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini https://bit.ly/2rqH9lO dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

TADABUR WAHYU SIRI 44

5.0 Penerangan Ayat

Lafaz Alhamdulillah adalah satu cara bermunajat kepada Tuhan. Cara munajat yang sebenar ini tidak dapat diketahui oleh manusia jika tidak melalui bantuan wahyu Allah.

Dengan itu surah al-Fatihah telah memandu manusia untuk melakukan munajat dengan cara yang sebenar dan terbaik.

Selain itu, memulakan percakapan dengan pujian adalah resam masyarakat Arab semenjak sebelum kedatangan Islam.

al-Quran menjadikannya sebagai satu tauladan baik yang akhirnya diikuti oleh umat Islam seluruhnya.

Rasulullah SAW juga telah bersabda:

Setiap perkara yang baik tidak dimulakan dengan Alhamdulillah maka ia terputus.
(Abu Daud & al-Baihaqi)

Mengikut Ibnu Asyur, yang dimaksudkan dengan β€˜terputus’ dalam hadis di atas ialah terputus daripada keberkatan.

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
5 Rabiulakhir 1440
13 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini https://bit.ly/2rqH9lO dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

*TADABUR WAHYU SIRI 43*

*5.0 Penerangan Ayat*

Surah al-Fatihah melatih seorang muslim agar sentiasa bersedia untuk menerima kebenaran serta tunjuk ajar. Jiwa seorang mu’min dipupuk untuk melalui pembersihan dan pemurnian yang berterusan.

Surah al-Fatihah mengandung 6 asas penting bagi pembersihan jiwa:

1. meninggalkan segala bentuk syirik melalui kata-kata β€˜hanya engkau yang kami sembah’

2. meleburkan seluruh rasa ego dan rasa takabur melalui ucapan β€˜hanya Engkaulah yang kami minta pertolongan’.

3. menumbuhkan rasa keinginan untuk mendapat bimbingan serta petunjuk dengan mengucapkan β€˜tunjukkanlah kami jalan yang lurus’.

4. Berusaha untuk menjadi suri tauladan yang mulia dengan berkata β€˜jalan orang-orang yang telah engkau berikan kepada mereka nikmat’.

5. keinginan untuk terselamat dari kesesatan dengan mengucapkan β€˜bukan orang-orang yang engkau murkai’.

6. Keinginan untuk terselamat daripada sebarang kekeliruan dalam pemikiran dan terselamat dari terpesong dari kebenaran dengan berkata β€˜dan bukan orang-orang yang sesat’.

*Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur*

Ustaz Rosli 
9 Rabiulakhir 1440
17 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
*Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini* https://bit.ly/2rqH9lOdan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
*Jika bermanfaat sila share*