TADABUR WAHYU SIRI 49

5.0 Penerangan Ayat

إياك نعبد وإياك نستعين

Maksudnya: Hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau yang kami minta pertolongan.

Kesediaan untuk beribadah dan tunduk kepada tuhan datang daripada dua faktor.

Pertama kerana faktor cinta yang mendalam terhadap kemuliaan dan kebaikan tuhan.

Faktor kedua pula ialah kerana rasa takut kepada kekuasaanNya.

Kedua-dua sifat itu adalah mulia ketika berdepan dengan tuhan yang menguasai sekelian alam.

Ia adalah baik kerana merendah kepada yang benar-benar berhak untuk diagungkan.

Namun demikian, ketundukan dan ibadah yang terhasil dari rasa cinta itulah yang lebih di tinggi sisi Allah.

Hal ini dapat difahami melalui firman Allah:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ

Maksudnya:
Katakanlah wahai Muhammad; jika kamu cintakan Allah maka ikutlah aku. Allah akan mencintai kamu dan Dia akan mengampuni dosa kamu.
(Surah ‘Ali Imran:31)

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
10 Rabiulakhir 1440
18 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini https://bit.ly/2rqH9lO dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Sila share !!

TADABUR WAHYU SIRI 48

5.0 Penerangan Ayat

اياك نعبد واياك نستعين

Maksudnya: Hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau yang kami minta pertolongan.

Setelah menyatakan keagungan Tuhan maka seorang hamba akan menyatakan kesediaannya untuk memperhambakan diri diatas keagunganNya itu.

Sebesar-besar pengiktirafan terhadap Tuhan ialah dengan seseorang itu mengikhlaskan ibadat hanya kepadaNya.

Maksud mengikhlaskan ibadat di sini ialah dengan meletakkan sifat-sifat ketuhanan itu hanya kepada Allah semata-mata.

Bagi mengukuhkan kenyataan ini, perkataan iyyaka(hanya engkau) diletakkan didepan berbanding na’budu(kami sembah).

Kalau ayat biasa yang tidak ada penegasan ‘na’budu iyyaka’ (kami menyembah mu)

Menjadi satu trend yang diterima umum untuk memulakan percakapan dengan memberikan kata-kata pujian terhadap sifat yang mulia.

Al-Quran juga menggunakan kaedah yang sama. Dimulakan dengan puji-pujian kepada Allah SWT.

Kemudian barulah menyatakan ketundukan dan kesediaan untuk menyerahkan diri kepadaNya.

Ketika itu terasa ketundukan kepada Allah benar-benar berbaloi kerana hanya Dia yang berhak menerima perhambaan dari manusia.

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
9 Rabiulakhir 1440
17 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini https://bit.ly/2rqH9lO dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

TADABBUR WAHYU SIRI 47

ملك يوم الدين
Maksudnya: Yang menguasai hari pembalasan.

Tiga sifat Allah rab, rahman, rahim telah disebut sebelum didatangkan ayat ini yang menerangkan kekuasaan Allah terhadap semua makhluk.

Keadaan ini adalah bagi menjelaskan bahawa Allah merupakan Tuhan yang menguasai seluruh makhluk Nya, namun demikian penguasaan Allah itu disertai dengan rahmat serta kasih sayang.

Kasih sayang Allah itu wujud disebalik penurunan agamaNya yang penuh dengan kemaslahatan terhadap manusia.

Pada ghalibnya agama Allah bertujuan mengeluarkan manusia dari kongkongan hawa nafsu yang sentiasa mendorong ke arah kesengsaraan.

Dengan pemberitahuan terhadap sifat-sifat tersebut akan membuatkan seseorang manusia merasa ingin mencapai kerahmatan tuhannya kerana Dialah sahaja yang memiliki pembalasan.

Disebutkan di sini bahawa Allah memiliki hari kiamat, ini bagi membentuk keinginan yang kuat untuk mentaati perintahnya.

Seorang manusia sering termotivasi bila mengetahui bahawa dia bakal mendapat ganjaran di atas perbuatannya.

Disebutkan juga di sini sifat Allah dengan ‘malik’ iaitu raja atau yang memiliki bagi mengisyaratkan kepada sifat adil dalam pembalasan.

Ini kerana raja dan pemilik disayangi atas sebab keadilannya terhadap orang yang dipimpinnya.

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
8 Rabiulakhir 1440
16 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini https://bit.ly/2rqH9lO dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

TADABUR WAHYU SIRI 46

5.0 Penerangan Ayat

رب العلمين
Maksudnya: Tuhan yang menguasai sekelian alam.

Perkataan ‘rab’ merupakan sifat bagi tuhan bermaksud yang mengatur dan menjalankan, apabila sifat ini dinisbahkan kepada ‘alamin’ bermaksud tuhan yang mengatur dan menjalankan seluruh alam.

الرحمن الرحيم
Maksudnya: Yang Maha Pengasih Yang Maha Penyanyang.

al-Rahman adalah berasal dari perkataan rahmat, perkataan rahman merujuk kepada sifat yang membawa kepada pelakunya untuk melakukan sesuatu yang membawa kepada terhasilnya rahmat.

Perkataan rahim juga berasal dari pekataan rahmat. jika dilihat secara kasar, kedua-dua sifat ini tidak ada perbezaan. Keadaan ini menjadikan para ulama cuba untuk mengenal pasti mengapa kedua-dua sifat ini disebut secara bergandingan.

Pada dasarnya seluruh ulama sependapat mengatakan bahawa kedua-dua perkataan ini mengandungi maksud mubalaghah atau perkataan yang menunjukkan kepada sifat melampau iaitu maha pengasih dan maha penyayang

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
7 Rabiulakhir 1440
15 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini https://bit.ly/2rqH9lO dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

TADABUR WAHYU SIRI 45

5.0 Penerangan Ayat

Alhamdulillah adalah pujian terhadap sesuatu yang baik dan mulia sama ada ia berbentuk perbuatan atau sifat.

Contoh bagi perbuatan mulia seperti membantu orang yang lemah, memberi dan menghargai. Sementara contoh bagi sifat mulia pula ialah seperti berani, menjaga maruah sifat tegas dan sebagainya.

Terdapat beberapa perkataan lain dalam bahasa arab yang membawa makna yang hampir sama dengan lafaz “al-hamdu”

Perkataan- perkataan tersebut ialah al-thana’, ‘al-madhu’, tamjid dan ‘al-syukru’ dan beberapa perkataan lagi.

Akan tetapi perkataan ‘al-hamdu’ dipilih kerana maknanya yang lebih luas dan mendalam.

Dengan itu menggunakan perkataan “al-hamdu” menjadikan mesej kesyukuran yang mahu ditujukan kepada Allah itu lebih luas dan mendalam maknanya.

Dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah maka seorang hamba telah memuji Allah di atas segala pemberian nikmat terhadap dirinya dan sekelian makhluk.

Dalam masa yang sama dia telah memuji Allah di atas segala sifat-sifatnya yang mulia.

Maka lafaz yang pendek ini telah mengumpulkan antara pujian terhadap perbuatannya dan pujian terhadap sifat Allah yang Maha Agong.

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
6 Rabiulakhir 1440
14 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini https://bit.ly/2rqH9lO dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

TADABUR WAHYU SIRI 44

5.0 Penerangan Ayat

Lafaz Alhamdulillah adalah satu cara bermunajat kepada Tuhan. Cara munajat yang sebenar ini tidak dapat diketahui oleh manusia jika tidak melalui bantuan wahyu Allah.

Dengan itu surah al-Fatihah telah memandu manusia untuk melakukan munajat dengan cara yang sebenar dan terbaik.

Selain itu, memulakan percakapan dengan pujian adalah resam masyarakat Arab semenjak sebelum kedatangan Islam.

al-Quran menjadikannya sebagai satu tauladan baik yang akhirnya diikuti oleh umat Islam seluruhnya.

Rasulullah SAW juga telah bersabda:

Setiap perkara yang baik tidak dimulakan dengan Alhamdulillah maka ia terputus.
(Abu Daud & al-Baihaqi)

Mengikut Ibnu Asyur, yang dimaksudkan dengan ‘terputus’ dalam hadis di atas ialah terputus daripada keberkatan.

Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ustaz Rosli
5 Rabiulakhir 1440
13 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini https://bit.ly/2rqH9lO dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

*TADABUR WAHYU SIRI 43*

*5.0 Penerangan Ayat*

Surah al-Fatihah melatih seorang muslim agar sentiasa bersedia untuk menerima kebenaran serta tunjuk ajar. Jiwa seorang mu’min dipupuk untuk melalui pembersihan dan pemurnian yang berterusan.

Surah al-Fatihah mengandung 6 asas penting bagi pembersihan jiwa:

1. meninggalkan segala bentuk syirik melalui kata-kata ‘hanya engkau yang kami sembah’

2. meleburkan seluruh rasa ego dan rasa takabur melalui ucapan ‘hanya Engkaulah yang kami minta pertolongan’.

3. menumbuhkan rasa keinginan untuk mendapat bimbingan serta petunjuk dengan mengucapkan ‘tunjukkanlah kami jalan yang lurus’.

4. Berusaha untuk menjadi suri tauladan yang mulia dengan berkata ‘jalan orang-orang yang telah engkau berikan kepada mereka nikmat’.

5. keinginan untuk terselamat dari kesesatan dengan mengucapkan ‘bukan orang-orang yang engkau murkai’.

6. Keinginan untuk terselamat daripada sebarang kekeliruan dalam pemikiran dan terselamat dari terpesong dari kebenaran dengan berkata ‘dan bukan orang-orang yang sesat’.

*Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur*

Ustaz Rosli 
9 Rabiulakhir 1440
17 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
*Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini* https://bit.ly/2rqH9lOdan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
*Jika bermanfaat sila share*

*TADABUR WAHYU SIRI 42*

*5.0 Penerangan Ayat*

الحمد لله
Maksudnya: Segala puji bagi Allah

Dimulakan dengan lafaz syukur dan pujian seorang hamba terhadap tuhannya… lafaz Alhamdulillah. Merupakan satu pendidikan bagi seorang insan agar menghargai apa yang diperolehi dari penciptanya.

Sementara itu sebaik-baik nikmat serta pemberian yang diperolehi oleh seorang manusia dari Tuhan mereka ialah nikmat hidayah dan petunjuk ke arah jalan kebenaran.

Mengiktiraf nikmat dan kebaikan yang dikecapi dari tuhan, akan menjadikan kita lebih bersedia untuk membuang segala halangan dan sifat negatif yang terdapat di dalam sanubari.

Halangan dan sifat negatif tersebut mungkin dalam bentuk kebencian terhadap kebenaran, kebakhilan, kecelaruan pemikiran dan sebagainya.

Ia juga menjadikan jiwa kita bersedia untuk menerima apa sahaja tunjuk ajar, panduan dan segala suruhan serta larangan yang bakal dinyatakan di dalam al-Quran.

Dengan itu setiap muslim digalakkan untuk memulakan ucapan dengan kalimah syukur serta pujian kepada Allah terlebih dahulu bagi mengikut resam al-Quran.

*Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur*

Ustaz Rosli 
6 Rabiulakhir 1440
14 Disember 2018
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
*Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, klik sini* https://bit.ly/2rqH9lOdan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
*Jika bermanfaat sila share*

Tadabur Wahyu Siri 32

Ringkasan dan Ulasan Kitab Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Makna Khusus Dalam Perkataan Dan Ayat Al-Quran

Kali ini Ibnu Asyur membincangkan tentang maksud yang terkandung di dalam perkataan dan ayat yang dibawa oleh Al-Quran.

Seperti diketahui umum bahawa ayat Al-Quran sangat tinggi sasteranya.

Ini kerana sifat masyarakat Arab yang sangat mementingkan kualiti bahasa dan memuja peradaban dan sastera mereka.

Kualiti bahasa Al-Quran yang tidak mampu ditandingi oleh orang Arab menjadi bukti kepada kebenaran Al-Quran.

Antara fenomena ketinggian bahasa dalam Al-Quran ialah sesuatu perkataan atau ayat yang dibawa boleh membawa maksud yang berbagai.

Keadaan ini berlaku dengan lebih meluas apabila ayat-ayat Al-Quran didatangkan dalam qiraat yang berbeza.

Selain daripada membawa maksud yang berbeza, berlaku juga fenomena di mana maksud-maksud itu kelihatan bertentangan antara satu dengan yang lain.

Keadaan ini memerlukan kepada kupasan tuntas oleh para ulama’ yang mentafsir Al-Quran.

Pengetahuan seperti ini cukup untuk membuktikan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah dan mustahil manusia dapat mencipta kitab setaraf dengan Al-Quran.

bersambung…
Ustaz Rosli (23 Rabiulawal 1440)  (1 Disember 2018)
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Bagi yg berminat menerima mesej watsup ini, anda perlu save no 0192773619 dan hantarkan mesej ‘setuju’ dan nyatakan nama anda.
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
Jika bermanfaat sila share

Siri 2 Ringkasan dan Ulasan Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir Oleh Ibnu Asyur

Ibnu Asyur dan Penulisan Ulama’ Silam

Ibnu Asyur mengatakan bahawa walaupun terdapat banyak kitab tafsir telah ditulis disepanjang perjalanan ilmu Islam. Namun demikian, kebanyakan kitab-kitab tersebut hanya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah diberitahu oleh para ulama’ terdahulu. Kitab-kitab tersebut hanya bersifat mengumpul berbagai pandangan atau membuat ringkasan terhadap pandangan yang pelbagai. Tidak kurang pula yang menerangkan serta memperincikan pandangan berdasarkan idea yang telah sedia ada.

Dalam pengenalan ini, Ibnu Asyur telah menyebut tafsir-tafsir yang penting pada pandangan beliau. Tafsir-tafsir tersebut ialah:

1. Tafsir al Kasyaf oleh Imam Az Zamakhsyari

2. Tafsir al-Muharrar al-Wajiz oleh Ibnu Atiyyah

3. Tafsir Mafatih Al-Ghaib oleh Fakhruddin Ar Razi

4. Tafsir al-Baydawi

5. Tafsir al-Alusi

6. Tafsir Abi-Saud

7. Tafsir al-Qurtubi

8. Tafsir al-Tobari

9. Tafsir Durratun al-Tanzil

Di dalam pengenalan ini Ibnu Asyur menjelaskan bahawa ada juga pandangan-pandangan beliau yang bertentangan dengan pendapat para ulama tafsir yang lain. Selain itu ada juga permasalahan yang dibincangkan oleh beliau tetapi belum pernah dikupas oleh mana-mana ulama’ tafsir sebelum beliau.

Disediakan oleh:
Ustaz Rosli Mokhtar
Bandar Baru Bangi
3 Muharram 1440
13 September 2018